„Rodiče své potomky všude vozí autem. Někdy o ně pečují jako o skleníkové kytičky. Jdeme třeba na zahradu, ony si hrají, ale někdy jim maminky brání. Bojí se, aby se nezranily," popsala ředitelka MŠ Pošumavská v Tachově Ladislava Pitrová. Právě rodičovský vliv je ovšem v tomto věku velmi důležitý. „Pokud ne-jsou ke sportu vedeni z rodiny, motivujeme je my. Více než v padesáti procentech se nám to daří. Nabízíme plavání, bruslení, děláme také školní olympiádu," vyjmenovala Pitrová.

Podobný názor zazněl z rokycanské mateřinky ve Školní ulici od Evy Blechové. „Děti jsou méně a méně zdatné. Mají problémy například s během, tříletí nezvládnou procházku dlouhou pět set metrů. Na druhou stranu část rodičů s dětmi sportuje, což je pak znát," zdůraznila ředitelka, která stejně jako její kolegyně zařazuje do programu co nejvíc aktivit.

Změny pozoruje rovněž Jitka Luňáková, jež vede deset klatovských školek. „Děti už neběhají kolem sídlišť, některé nedokáží ani vylézt na strom. Nedostatek se jim snažíme kompenzovat. Učitelky s nimi chodí do zahrady, kde mají spoustu možností se přirozeně pohybovat," nastínila. Kromě toho se caparti pravidelně vydovádí v tělocvičnách patřící klatovským základním školám.

Zastáncem zdravé tělesné aktivity je i vedoucí učitelka domažlické mateřinky Věra Vernerová. „Vyrážíme na dlouhé procházky, hraje pohybové hry, pořádně děti protáhnu, takže po obědě unavené zalehnou a spí," řekla. Zájemci mohou ve školce, jež se nachází v ulici Msgre B. Staška, absolvovat kurzy plavání nebo tenisu.

Širokou škálu činností nabízí plzeňská 54. MŠ, která je jako jediná v kraji sportovně zaměřená. I tady se pedagogové setkávají s neobratností dětí. „Narážíme také na špatné stravovací návyky, proto u nás vaříme zdravě," uvedla ředitelka Lenka Šlechtová.

Na zjišťování pohybových dovedností předškoláků, které probíhá hravou formou cvičení, se zaměřuje plzeňská Nadace sportující mládeže. Během patnácti let se výsledky zhoršují (bližší informace najdete v tabulce). Testování se loni zúčastnilo 802 předškoláků (pěti a šestiletých) převážně z plzeňských školek. Mezi nimi byli též děvčata a chlapci 6. MŠ na Letné. „Děti dopadly dobře. Většina z nich odpovídala standardu. Projevilo se to, že jim poskytujeme dostatek aktivit," míní ředitelka Martina Baníková.