V rámci akce nazvané A máte to polepený! vyzdobili plakáty budovu č. 42 na Americké třídě, v níž kdysi sídlilo krajské vedení komunistické strany. Studenti si připravili dobové kopie plakátů, které jejich předchůdci vylepovali před třiceti lety v listopadu 1989. Nápad uspořádat happening vzešel z iniciativy bývalých studentů plzeňské lékařské fakulty, kteří se včerejší akce také zúčastnili. Happening se konal jako pozvánka na výstavu s názvem Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti, která v Západočeském muzeu v Plzni začne v pátek.