Téměř dvě desítky let bojují lidé za zachování trati mezi Mladoticemi na severním Plzeňsku a Rakovníkem. V úseku mezi Mladoticemi a Kralovicemi je totiž zcela zdevastovaná. Poslední vlak tudy projel před dvaadvaceti lety, od té doby koleje zarůstají nebo je lidé rozkrádají.

Václav Kopta, předseda spolku nazvaného Místní dráha Rakovník – Mladotice, jenž se trať snaží zachránit, je přesvědčený o tom, že železnice by měla být obnovena. „Je to důležitá spojnice mezi Plzní, Rakovníkem a Kladnem. Zprovoznění této z mého pohledu důležité tepny brání pouhých dvanáct kilometrů zanedbané trati,“ upozornil předseda s tím, že pokud by lidé chtěli jet vlakem z Kralovic do Plzně, museli by nejprve do Rakovníka a poté teprve do Plzně. „To je opravdu zbytečná zajížďka,“ dodal.

OBCE TRAŤ CHTĚJÍ

Spolek se na problém snaží upozornit různými akcemi, „Na 16. listopadu chystáme turistický pochod po trati po vyloučeném úseku,“ řekl předseda. Zachránit trať chtějí také dotčené obce na Plzeňsku, například Kralovice, ty ale podle Správy železnice a dopravní cesty (SŽDC) o dráhu neprojevily zájem. Mladotice nabídku o převzetí v roce 2017 odmítly. Podle starosty Jiřího Záhrobského si převzetí nemohou finančně dovolit. „Obec nemůže vynakládat takové peníze, tohle je věc státu. Rozhodně je ale škoda, že dráha nefunguje. Bylo to důležité spojení mezi Plzeňským a Středočeským krajem,“ okomentoval starosta.

Proti zrušení lokální dráhy je také vedení Plzeňského kraje. „Když ministerstvo dopravy zahájilo správní řízení o zrušení, podali jsme nesouhlasné stanovisko. Máme totiž obavu, že pokud se trať jednou zruší, už se nikdy neobnoví. Na druhou stranu je velkým problémem zajistit zdroje, ze kterých se rekonstrukce zaplatí,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek a doplnil, že kraj by byl rovněž ochotný v případě, že by se úsek opravil, objednat dopravu.

ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ

Loni na návrh SŽDC zahájilo ministerstvo dopravy řízení o zrušení dráhy. Podle SŽDC je její zánik oprávněný, neboť je trať zbytná. „V minulosti probíhala celá řada pokusů o její prodej,“ poznamenal mluvčí Marek Illiaš.

„Stali jsme se účastníky řízení, žádné vyjádření jsme ale neobdrželi,“ sdělil Kopta.

Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové se věc stále řeší. „Z důvodu řady protichůdných vyjádření účastníků řízení není věc ještě definitivně rozhodnuta,“ uvedla.