Příjemci je využijí na opravu a restaurování kulturních památek v nevyhovujícím technickém stavu. Poskytnutí financí pěti žadatelům ve výši 855 tisíc korun schválila Rada města Plzně na svém zasedání 25. dubna 2024. Dotace pro zbylých sedm žadatelů ve výši 2,081 milionů korun bude ještě schvalovat zastupitelstvo.

Na opravu interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích z tohoto dotačního titulu poputuje 250 tisíc korun. „Peníze budou využity na druhou etapu restaurátorských prací, tedy na obnovu původních omítek a historické výmalby a také na restaurování vnitřních kamenných ostění okna na jižní straně kostela,“ informovala Eliška Bartáková, radní pro oblast kultury a památkové péče.

Radní doplnila, že 300 tisíci město Plzeň přispěje také na rekonstrukci Sborového domu a modlitebny Korandova sboru na Anglickém nábřeží, konkrétně na restaurování vstupních dveří do vestibulu z venkovního schodiště průčelí.

„Město Plzeň na opravy památek přispívá průběžně a každý rok podpoří řadu rekonstrukcí. Také díky těmto financím se v našem městě zlepšuje stav památek a Plzeň je tak atraktivnější nejen pro své obyvatele, ale i pro návštěvníky,“ uzavřela Eliška Bartáková.