„My jsme o té turbíně věděli, nicméně až donedávna jsme podrobnosti neznali. Využili jsme ale toho, že po výlovu zůstala hladina rybníka dole, takže jsme náhon k turbíně a samotnou kašnu s turbínou vykopali. Nyní už jsou tyto prostory opět pod vodou, protože z vodohospodářských důvodů bylo potřeba hladinu rybníka opět navýšit,” říká kastelán Lesního zámku Kozel Jan Polívka.

Turbína nebyla důležitá jen pro výrobu elektrické energie, ale poháněla i čerpadla dodávající pitnou i užitkovou vodu do výše položeného zámku. Pitná voda se čerpala ze studny do velké nádrže na zámecké půdě a díky samospádu pak mohla téci v průběhu dne do toalet a umyvadel. Nádoby na užitkovou vodu, do kterých se čerpala voda z Lopatského rybníka, byly umístěny v konírně. „Čerpadla byla nejprve poháněna vodním kolem, které bylo přímo na hrázi rybníka a až později ho nahradila elektřina,” dodává kastelán.

Znovu nalezená Francisova turbína na zámku Kozel by měla opět fungovat. Zpřístupnit by se měly i prostory bývalé rozvodny. | Video: Deník/Pavel Bouda

Pergola s občerstvením, která se nachází vlevo od hráze rybníka, stojí rovněž za pozornost. Byla postavena na základech tehdejší Kristiánovy hutě, což byl objekt, který původně vznikl jako pudlovna. Zušlechťovalo se zde železo a později fungoval jako hamr. To bylo na začátku 19. století, kdy zámek patřil rodu Valdštejnů. Když se pak výroba železa přesunula do větších továren, hamr poháněl čerpadla dodávající vodu do zámku do té doby, než jej nahradila turbína. Ta se přestala využívat až v 50. letech 20. století po sjednocení elektrické rozvodné sítě, kdy byla většina malých vodních zdrojů ze sítě vyřazena. Francisova turbína by však měla Zámku Kozel opět sloužit. „Máme připraven projekt na obnovu turbíny, nejen tedy z historického hlediska, ale i pro elektrifikaci zámku, protože při dnešních cenách elektřiny to vnímáme jako významnou úsporu. Rádi bychom její provoz spustili už v roce 2025,” plánuje kastelán s tím, že samotný zámek spotřebuje ročně energii asi za 2 miliony korun a turbína by měla s těmito náklady částečně pomoci.

Kromě obnovy provozu turbíny mají na Kozlu i další plány. K vidění by měly být v budoucnu pro návštěvníky i původní podúrovňové základy tehdejšího technického podlaží s generátorem včetně zázemí pro turbínu a turistické centrum s novým provozem občerstvení.