„Zprovozněním přeložky dochází ke zkapacitnění více než šesti kilometrů silnice I/27, kde každý den projede téměř 17 tisíc vozidel, na čtyřproudou kategorii. Dochází tedy k prodloužení stávajícího přivaděče k dálnici D5, kde bude nyní doprava bezpečnější a plynulejší. Ve vysoké fázi přípravy již máme také obchvat Přeštic,“ připomíná generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Chystaný obchvat Přeštic bude na hotovou čtyřproudou silnici navazovat u mimoúrovňového sjezdu na Dnešice a povede dál po klasické dvouproudé silnici. Ta se bude několik set metrů za městem napojovat zpět na stávající komunikaci I/27 novou stykovou křižovatkou, která zajistí připojení Přeštic z jihu.

Zdroj: Bouda Pavel

„Práce na obchvatu by měly začít příští rok. Nyní běží stavební řízení a když všechno půjde podle plánu, předpokládá se jeho uvedení do provozu v roce 2026,“ doplňuje Adam Koloušek z ŘSD.

Hotová přeložka mezi Plzní a Přešticemi zrychlí dopravu i bezpečnost jízdy a řidiče potěší povolenou maximální rychlostí 110 km za hodinu.

Zdroj: Bouda Pavel

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje přes 250 kilometrů nových staveb, z toho téměř 172 kilometrů dálnic a 81 kilometrů silnic I. třídy.