Úřady práce mohou nově posílat obcím i firmám na pomoc lidi, kteří jsou v jeho evidenci déle než dva měsíce. Ti by měli například odklízet sníh, stříhat stromy, zametat ulice nebo šít polštáře. Vládou slibovaná armáda nezaměstnaných ale zatím nedorazila.

„Na údržbu veřejných prostranství bych potřeboval několik lidí najednou. Zatím ale nikdo nepřišel a ani vlastně nevím, kolika lidí z obce by se to týkalo,“ stěžuje si na špatnou komunikaci s úředníky starosta Mladotic Zdeněk Slach. Straší ho i související rizika. „Lidi budeme muset proškolit v bezpečnosti práce, vybavit ochrannými pomůckami a to nás bude něco stát. Jenže co když někdo po týdnu odejde? Já pak budu zaškolovat jiného, což bude znamenat další výdaje,“ obává se Slach.

Podle Magdaleny Čadové, vedoucí oddělení zaměstnanosti z krajské pobočky Úřadu práce v Plzni, se nyní úředníci domlouvají s jednotlivými obcemi na podrobnostech. „Na počtu lidí a termínu jejich nástupu se domluvíme individuálně,“ sdělila. Podle ní nelze poslat nezaměstnaného na veřejnou službu ze dne na den. „Musíme si zájemce pozvat, seznámit ho s náplní práce a zajistit lékařskou prohlídku,“ vyjmenovala Čadová.

Veřejnou službu by podle zákona měl vykonávat každý, kdo je v evidenci úřadu práce déle než dva měsíce. Skutečnost je ale jiná. Pokud jste přišli o práci nedávno, nikdo vás uklízet sníh nepošle. „Práci nabídneme těm, kteří jsou v naší evidenci jeden rok nebo součet jejich evidencí je jeden rok v posledních třech letech. Při výběru bude zohledněn zdravotní stav, věk nebo rodinný stav. V prvé řadě výkon služby nabídneme lidem, které je třeba motivovat k práci a posílit jejich aktivní přístup k hledání zaměstnání,“ doplnila Čadová.

Podle ní budou postupně veřejnou službu nabízet i různé organizace v oblasti školství či charity. „Takže bude moci být zohledněna i kvalifikace nezaměstnaných,“ tvrdí Čadová.

Cílem nového pojetí veřejných služeb je podle Ministerstva práce a sociálních věcí to, aby si nezaměstnaní osvojili pracovní návyky a aktivně řešili svoji situaci. Výkon veřejné služby nesmí překročit 20 hodin týdně.

„Zatím jsme smlouvu s úřadem práce nepodepsali. Ty lidi, kteří nemají práci a chtějí dělat, jsme už na veřejně prospěšné práce vzali. Známe je a víme, co od nich můžeme čekat,“ vysvětlil starosta Tlučné Stanislav Volf.

V případě, že uchazeč o zaměstnání práci ve veřejných službách odmítne, hrozí mu vyřazení z evidence úřadu práce. Z toho pak vyplývá mimo jiné i odebrání některých dávek sociální podpory. „Ani nevím, že bych veřejnou službu mohl dělat. Nikdo mi to nenabídl, přitom bych to klidně vzal. Jsem bez práce už druhým rokem,“ přiznal Deníku 24letý Tomáš z Plzně.