Leží u trati č. 162 z Rakovníku do Mladotic a chtějí za ni, zejména za jednu její část, bojovat.

Trať č. 162
Rakovník – Mladotice

Trať č. 162 začala sloužit v roce 1899.
V roce 1997 přišly první problémy, doprava v úseku Mladotice – Čistá se zastavila a vlaky nahradily autobusy. V roce 2001 prodělal úsek mezi Čistou a Kralovicemi rekonstrukci a doprava mezi Rakovníkem a Kralovicemi tedy opět ožila. Úsek do Mladotic však zůstal nesjízdný a postupně chátral. Zloději z něj postupně rozkradli kolejnice, pražce i sloupy.

Jedná se jim především o jedenáctikilometrový úsek mezi Kralovicemi a Mladoticemi, od roku 1997 osiřelý, postupně chátrající a rozkrádaný, jenž dnes spíše než kolejiště připomíná les.

Starostové obcí sepsali memorandum, které adresovali ministru dopravy Danu Ťokovi, a se žádostí o vyjádření a podporu se obrátili na ministry vnitra a školství, na poslance, senátory, hejtmany obou krajů, sdružení i svaz města obcí.

Memorandum uzavřeli „ve věci zachování, zprovoznění a optimalizace této tratě".

Neprivatizovat!

Starostům leží v žaludku snaha státu zmíněný úsek „privatizovat". Už vloni v prosinci psal Deník o tom, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) úsek mezi Kralovicemi a Mladoticemi nabízí ke koupi za 27 milionů korun a jednou z podmínek účasti v soutěži je, že případný kupující musí dráhu minimálně pět let provozovat.

Podle SŽDC je vše v pořádku. Podmínka má zabránit tomu, aby trať výhodně koupili spekulanti a to, co z ní zbylo, dále prodávali.

V memorandu obcí stojí, že o provoz na trati mají stále zájem. „Železnici považujeme za potenciálně zákaznicky atraktivnější jak pro naše občany, tak pro návštěvníky regionu v rámci rozvoje ekonomiky turistického ruchu, ekologicky přátelštější a současně i v střednědobém horizontu za energeticky bezpečnější a udržitelnější. Považujeme tuto trať za bohatství našeho regionu a jeho velkou konkurenční výhodu," nechávají se slyšet starostové.

Směrem k zániku

Zastavení dopravy mezi Kralovicemi a Mladoticemi je podle starostů navzdory slibům těžko vratné. „Celá trať a provoz na ní směřuje jednoznačně k útlumu a zániku, což aktuálně vyústilo ve snahu neoddělitelnou část celku privatizovat a tím dále komplikovat snahu dopravu na trase jako celku obnovit," stojí dále v dokumentu.

Obce jsou připraveny za dopravní obslužnost bojovat. Hovoří o klíčové roli železnice pro region a neřešitelných ekonomických a jiných důsledcích, jež osiřelá trať přináší. „Žádáme, aby bylo přehodnoceno rozhodnutí o nesmyslné privatizaci nedílné části tratě Rakovník – Mladotice, úseku Kralovice – Mladotice. Žádáme, aby byly aktualizovány studijní materiály týkající se rekonstrukce jak uzavřeného úseku trati, tak trati jako celku. Žádáme, aby v případě kladného výsledku aktualizované studie proveditelnosti – v kterou pevně věříme – byla rekonstrukce trati urychleně zařazena do investičních plánů SŽDC," stojí v požadavcích.

Memorandum končí závazkem: „Pokud budou realizovány výše uvedené kroky, obce jsou připraveny pro jejich realizaci vyvinout maximální úsilí, podporu a součinnost." Starostové doufají, že ministr jejich argumenty nesmete ze stolu.

Pomůže prezident?

Od minulého týdne mají obce zastání u hlavy státu.

Starosta Kralovic Rudolf Salfický totiž hovořil s prezidentem Milošem Zemanem, který město navštívil. „Bavili jsme se o lokálce do Rakovníka, kde se slibovalo, že provoz se zastaví na půl roku, a ne-existuje dodnes," řekl prezident. „Ke koloritu každého města patří i regionální tratě. Spolu s panem hejtmanem se budeme snažit – pan hejtman slíbil, že sem v květnu kvůli tomu znovu přijede – pracovat na tom, aby se to podařilo podobně jako v některých jiných krajích, konkrétně na Pardubicku, kde provoz regionálních tratí alespoň částečně obnovili," uvedl.

Podle prezidenta není možné hovořit jen o ekonomických nákladech na zprovoznění, i když jsou důležité. „Ale prostě lokálky ke krajinám a městům patří," dodal.