Fotografie ze Státního oblastního archivu v Plzni a archivu Škoda Plzeň ukazují přerod zprvu skromného podniku v továrnu, která se posléze vyrovnala světovým strojírenským závodům, a často je také předčila. Na panelech se lidé dozví i o životě Emila Škoda. Jeden z panelů je věnován tomu, jak Škodovka spoluvytvářela podobu Plzně. Pro zimní stadion například na konci šedesátých let minulého století dodala ocelovou konstrukci o hmotnosti 591 tun nebo připravila hlavní tribunu sportovního stadionu ve Štruncových sadech.

„Emil Škoda patří k nejvýznamnějším plzeňským podnikatelům a díky němu získala Plzeň na mapě industriálních měst světa nezpochybnitelné místo. Škodovy závody ovlivnily vývoj Plzně v technicky a kulturně vyspělé a moderní velkoměsto,“ uvedl primátor města Martin Baxa.