O reakreditaci musí fakulta požádat ministerstvo školství (MŠMT) nejdéle do 31. října, akreditační komise ministerstva bude o žádosti rozhodovat v listopadu. „Pro další osud fakulty je to existenční dokument a vedení práv ho musí připravit co nejdříve, aby se k němu mohl vyjádřit rektorát, akademický senát a vědecká rada,“ řekla na jednání velkého Akademického senátu ZČU rektorka Ilona Mauritzová.

Pokud by na návrh komise ministerstvo školství právům akreditaci neprodloužilo, plzeňská fakulta by v červnu 2012 skončila. Studenti by pak museli dostudovat jiné obory ZČU anebo by přešli na jiné právnické fakulty v Česku, které jsou v Praze, Brně a Olomouci. „Univerzita by měla těmto studentům zabezpečit dostudování, nemusí to ale být ve stejném oboru. Můžeme se také domluvit s jinými univerzitami a fakultami na převedení studentů,“ uvedla včera rektorka.

Neprodloužení akreditace považuje za „nejkrajnější variantu, která může nastat“. Stále věří, že veškeré nutné kroky pro obnovení akreditace se fakultě podaří provést. Pokud by práva neuspěla, už by nemohla vypsat nové přijímací řízení na rok 2012.

Do konce týdne se rektorka sejde s děkanem Květoslavem Růžičkou a ihned poté bude studenty i senát informovat. Děkan, jemuž se podle studentské části fakultního senátu nepodařilo za osm měsíců stabilizovat situaci na právech a měl by za to nést osobní odpovědnost, je nemocen od počátku června. „Budu od něj chtít jasně slyšet, jak hodnotí závěry, které navrhuje akreditační komise, protože on se k nim dodnes nevyjádřil,“ uvedla Mauritzová.