Kostel zdobí románské sloupy, střílny i okna. V období válek a nepokojů byl pravděpodobně využívaný jako pevnost. Dnes v něm kralovický farář slouží mše a čas od času se v něm konají koncerty a další kulturní akce.

O svatostánek už od roku 2007 pečuje Spolek pro románský kostel v Potvorově, tedy obyvatelé Potvorova a okolí a milovníci architektury. Když kostel sdružení přebíralo, měl v havarijním stavu střechu. Teklo dokonce i do zákristie. „O kostel se dlouhé roky nikdo nestaral. Poslední úpravy zažil v meziválečném období, kdy se dělaly podlahy. Během minulého režimu se tady už sloužily pouze mše,“ uvedla předsedkyně spolku Helena Regnerová s tím, že sdružení se podařilo celkem brzy po založení sehnat peníze na opravu střechy.

Střecha, odvodnění či omítky

„V roce 2009 jsme získali největší dotace na opravu střechy, která tehdy stála 2,5 milionu korun. Opravovaly se také elektroinstalace, které byly ve špatném stavu, měli jsme strach, aby kostel nevyhořel. Také se udělalo odvodnění, aby nevlhly zdi, a nové omítky. V přístavku, kterým se jde na kůr, se zrušilo staré schodiště a udělaly se tam nové dřevěné schody,“ vyjmenovala Regnerová.

V loňském roce nechal spolek vybílit strop a odborníci začali restaurovat hlavní barokní oltář. „V první etapě jsme vyhubili červotoče, pak si podávali žádost o dotaci na jeho rekonstrukci. Zda peníze dostaneme, se dozvíme v červnu,“ řekla předsedkyně.

Cenná stavba může návštěvníkům nabídnout jeden unikát, a sice fragmenty nástěnných maleb pocházející z konce 12. století a středověku. Fresky zobrazují mj. Ježíše Krista, na kterého ukazuje Boží ruka, a světce. „Byly ve velmi špatném stavu a odborníci je restaurovali, resp. stabilizovali ve dvou etapách,“ poznamenala.

Kostel je jednolodní s věží a na druhé straně s apsidou (výklenek půlkruhového půdorysu, ve kterém je umístěný oltář – pozn. red.). Zaniklá tvrz s ním byla spojená lávkou. Stavba původně disponovala několikapatrovou věží, která zřejmě sloužila k obraně, během husitských válek ale byla zničena.

Kostel potěší každého

Návštěva kostela je zážitek a podle Heleny Regnerové si tam každý přijde na své. „Je to architektonický skvost a potěší lidi, kteří mají rádi historii. Zároveň je to náboženské místo, kde se mohou lidé pomodlit, přemýšlet. A v neposlední řadě může přijít i ten, kdo má rád hudbu, protože zde několikrát do roka pořádáme koncerty,“ pozvala předsedkyně Regnerová.