Jaké investiční akce v letošním roce chystáte?

V současné době dokončujeme přístavbu obecního úřadu. Přístavba knihovny a garáže je již hotová a pracujeme na zpevněných plochách před garážemi. Garáž bude využívána pro parkování obecního víceúčelového stroje Multione a zároveň bude sloužit jako zázemí pro opravy mechanizace obce. Připravujeme také projekt na vybudování víceúčelového sportoviště za 13 milionů korun. Momentálně ale ještě k tomuto projektu nemáme převedené všechny potřebné pozemky pro realizaci stavby. Pokud se vše stihne, chtěli bychom letos vystavět in-line dráhu a pump track, což si z velké části budeme realizovat sami. Zbytek projektu pak rozložíme do dalších několika let. Je to totiž nákladný projekt, který obec finančně zatíží. Pokud se nám nepovede získat stavební povolení na in-line dráhu, což je podmíněno probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami, které jsou bohužel zpožděné o pět let, tak bychom chtěli z lomového kamene rekonstruovat břeh spodního návesního rybníka tak, jak je již upraven vrchní návesní rybník u kostela sv. Josefa.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkCo další projekty?

Chystáme stavební lokalitu pro výstavbu 40 ti rodinných domů a mateřské školy. Pozemky této lokality vlastní tři subjekty. Nyní děláme přípravy výběrového řízení na zhotovitele inženýrských sítí. Zde bude obec přispívat cca 6 miliony na vodovod, vodovodní přípojky a na kanalizaci a kanalizační přípojky. Každým rokem přispíváme na kostel sv. Josefa částkou 300 tisíc korun, které jsou využity jako spoluúčast při získávání dotace z Ministerstva kultury. Finanční prostředky z dotace jsou prostavěny při opravách kostela sv. Josefa.

Kdy by se mělo začít se stavbou mateřinky?

Obec teprve připravuje projekt. Zatím nevíme, kolik projekt a realizace bude stát, děláme první kroky. Rádi bychom spadali pod obec Zbůch, která školku má a my bychom byli její detašované pracoviště. Uvidíme však, jak to v této nejisté době bude s dotacemi.

Museli jste nějaké investice kvůli krizi zrušit?

Nemuseli. Tím, že si velkou část prací děláme sami, vytvoříme si finanční rezervu a z ní pak čerpáme. Na konci roku 2020 jsme byli bez 50 tisíc dva miliony korun do plusu. Kupříkladu těch 6 milionů, co dáme za infrastruk-turu na akci „Úherce, parcelace za bytovkami západ“, získáme zpět při prodeji pozemků a finanční prostředky budou využity na jiných investičních akcích obce.

Hovořil jste o výstavbě nových domů a školky. Znamená to tedy, že je o bydlení v obci zájem?

Neuvěřitelný. Není týdne, kdy by se neozval zájemce o pozemek. Kdybychom jich měli sto, věřím tomu, že bychom je udali. Většina pozemků však není v majetku obce, ale soukromníků.

Byla tato situace taková už dříve?

Ten mnohonásobný nárůst pozorujeme tak dva roky. Dříve nebyl o pozemky v Úhercích téměř zájem, prodávali jsme jich jen pár. Na pozemek jsme měli jednoho, maximálně dva zájemce, teď na jeden pozemek připadá až sedm zájemců. Na východě obce je v realizaci stavební lokalita pro sedmnáct rodinných domků. Deset domků se plánuje u Velkého rybníka a pak přibude oblast s těmito již zmíněnými čtyřiceti stavebními pozemky.

To znamená významný nárůst počtu obyvatel…

Když jsem před 11 lety nastoupil do úřadu, měli jsme asi 264 obyvatel, teď je to 380. Počítáme, že Úherce by v konečné fázi mohly mít až 500 obyvatel, což je maximum. Pak budou rozvojové plochy bydlení vyčerpány.

Čím si zájem vysvětlujete?

Do Plzně je to z Úherec kousek. Za 12 minut jste po dálnici D5 u kruhového objezdu na Borských polích u Makra. Zájemci, kteří volají, také často říkají, že v těch zhruba šesti desítkách obcí okolo Plzně, není již kde stavět, vše je obsazené.

Co vás v současné době nejvíce trápí?

Jsou to již zmíněné komplexní pozemkové úpravy, které jsme zahájili v roce 2013 a do současné doby nejsou hotové. Pravděpodobně by měly být v srpnu letošního roku zapsané na katastru nemovitostí. Brzdí nás to v dalších činnostech, jako třeba u výstavby víceúčelového sportoviště. Stejně jako všichni si přejeme, aby se rozvolnila protiepidemická opatření. Ročně totiž pořádáme přes 30 kulturních a sportovních akcí. I když přijde rozvolnění, mám obavy, že lidé budou mít stále strach z nákazy a na akce už nebudou chodit v takovém počtu, jak tomu bylo dříve.