Vybudovat se je podařilo během března a dubna, jejich realizace přišla město Plzeň na 119 tisíc korun včetně DPH.

„Zlepšovat kvalitu služeb i podmínky pro rekreaci v okolí Velkého boleveckého rybníka je naším dlouhodobým cílem. Město Plzeň do této oblíbené lokality celé řady Plzeňanů investovalo za poslední roky už značné finanční prostředky. Věřím, že tuto novinku ocení nejen ti, kteří nudistickou pláž rádi užívají, ale i ti, kteří kolem pouze procházejí,“ sdělil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Materiálové řešení zástěn jsme předem konzultovali s odborníky z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a jejich umístění jsme projednali přímo na místě se zástupci nudistů. Naší prioritou bylo vyhnout se kácení vzrostlých stromů a zároveň nepoškodit jejich kořenové systémy“, uvedla Irena Tolarová z oddělení přípravy staveb a urbanistické zeleně ze Správy veřejného statku města Plzně.

„Zástěny jsou provedeny ryze z přírodních materiálů. Tvoří je dubové kůly a mezi nimi výplet z vrbového proutí doplněný větvemi břízy a osiky. Výhodou tohoto řešení je relativně nízká cena, naopak nevýhodou přírodních zástěn je jejich omezená životnost, mohou se rovněž stát snadným terčem vandalů,“ dodal Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství.

Navržené řešení představuje systém, kterým se ploty na venkově dříve běžně dělaly. (qui)