V čele Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) stane bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička (51). Ve středu ho tajným hlasováním zvolili členové Akademického senátu ZČU. Druhým kandidátem byl bývalý děkan a současný proděkan Fakulty strojní Milan Edl.

Funkce se Lávička ujme 1. března příštího roku po jmenování prezidentem republiky. Poté univerzitu povede do konce února 2027. „Děkuji všem, kteří mě podporovali, hlasovali pro mě. Ale i těm, kteří hlasovali pro protikandidáta. I to je pro mě zpětná vazba. Vynasnažím se plnit maximálně volební program. Zvolení beru jako obrovský závazek. Doufám, že důvěru senátu nezklamu,“ uvedl v krátké řeči po svém zvolení.

Ke zvolení bylo potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 senátorů, tedy nejméně 30 hlasů. Pro Lávičku hlasovalo 35 členů senátu, tři hlasy byly neplatné a tři členové hlasovací lístek nevyzvedli.

Vodné a stočné. Ilustrační foto.
Dobrá zpráva pro Plzeň. Cena vodného a stočného se nezvýší

Podle nově zvoleného rektora má být ZČU otevřenou univerzitou. „Jeho cílem je zvýšit počet studentek a studentů, včetně těch zahraničních. V oblasti vědy a výzkumu chce významně posílit aktivity ZČU v mezinárodních projektech, ale také zintenzivnit výzkum a přenos poznatků a technologií,“ sdělila mluvčí univerzity Šárka Stará.

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci chce nově zvolený rektor pro univerzitu hledat nové finanční zdroje, zároveň chce dosáhnout úspor v jejím provozu. „Následující roky budou pro naši alma mater kvůli krizi mimořádně obtížné. Bude nutné hledat rychlá řešení. Budu se přesto ze všech sil snažit, aby ZČU patřila k nejlepším v republice a hovořilo se o ní s respektem,“ dodal Lávička.

Akademický senát ZČU hlasoval včera v opakované volbě. „V první volbě, která se uskutečnila 31. října, kandidoval Milan Edl a bývalý děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer. Nikdo z nich však v prvním ani druhém kole potřebnou nadpoloviční většinu hlasů nezískal,“ zmínila Šárka Stará.

Odborná specializace Lávičky spadá do oblasti aplikované geometrie a geometrického modelování, dále aktivně vyučuje matematiku.