Další díl seriálu U vás na návštěvě začíná jako vždy rozhovorem právě s ním. Člověka, který do Vochova přijede poprvé, může upoutat jeden fakt. Zatímco hlavní silnice není na pohled v nijak pěkném stavu, chodník které ji lemují, vypadají podstatně lépe. Proč? Také na to Deníku starosta odpověděl.

Výstavba sítě chodníků je jednou z největších akcí, které se ve Vochově za poslední roky udály…
Zaměřili jsme se přímo na ně, chtěli jsme, aby byla obec kompletně pokrytá a chodníků bylo pokud možno co nejvíce. Zatím poslední akcí byl chodník nedaleko Městské charity v zatáčce nad strání. Tohle místo bylo pro chodce obzvlášť nebezpečné. K chodníku v tomto místě ještě přibude zábradlí.

Další chodník vznikl v naší části Na Dražkách, kde jsme jej napojili na chodník, který postavily České dráhy při pracích na železničním koridoru. Na Dražkách budeme pokračovat také letos, a to úpravou chodníku a komunikace vedoucí k potravinám. A další budou následovat.

Problémem je ale silnice mezi nimi.
Ta je doslova hrozná. Problém ovšem je, že průtah nepatří nám, ale kraji. Potřeboval by celkovou rekonstrukci, máme zpracovaný projekt na část od obecního úřadu až ke hřišti, leží nám tu čtyři roky. Bohužel na seznam krajských akcí jsme se pořád nedostali – peníze dávají na velké akce, ale na nás se nedostává. Připomínáme se každý půlrok, abychom se dostali na jejich pořadník. Zatím neúspěšně. Průtah je největší bolestí Vochova.

Přitom Vochov je také kompletně zasíťovaný, takže kdyby se průtah rekonstruoval, měli byste jistotu, že do silnice nebudete brzy muset zase 'vrtat'…
Vodovod máme ještě z litinových trubek, které mohou praskat, ale jeho celková výměna, to je otázka budoucích deseti a více let.

Co se bude ve vaší obci dít v té bližší, dohledné budoucnosti.
Bude se dělat komunikace v ulici Za Rybníkem a část zmiňované komunikace Na Dražkách.

A kromě silnic a chodníků?
Už letos se rozjede plánovaný program čištění odpadních vod a dokanalizování. Nejprve bude třeba dotrubnit část Vochovského potoka, pak schválit nový kanalizační řád, který bude počítat s tím, že u každého rodinného domu bude čistírna odpadních vod.

Obec pak bude vyhovovat požadovaným normám daným EU.
Následně na to stanovíme období několika let, zřejmě čtyř, kdy vyhlásíme program pro občany na předělání žump a septiků na domovní čističky. Na to bude obec přispívat, uvažujeme částkou 20 tisíc korun. Což je zhruba polovina nákladů.

Kolik čističek je ve Vochově teď?
V současné době jich funguje asi padesát a zbývá kolem stovky. Pak bude obec kompletně odkanalizována.

Dvacetitisícová částka do každé rodiny půjde z obecního rozpočtu nebo z nějaké dotace?
Je to z obecního rozpočtu, konkrétně z peněz, které jsme našetřili v posledních deseti letech, když jsme plánovali vystavět velkou centrální čistírnu pro celou obec. Všem žádostem tedy vyhovíme.

V letošním roce plánujete také dodělat veřejné osvětlení.
Za poslední čtyři roky jsme už vyměnili kompletně většinu lamp, zbývá nám posledních asi čtyřicet. Dříve nám elektrikáři říkali, že Vochov svítí jako světlušky na hnoji, protože světla byla jen někde. Dnes už jsou lampy na každém druhém sloupu a v noci svítíme pořád a všude.

Světla se vám už osvědčila mimo jiné také v prevenci proti kriminalitě.
My naštěstí nejsme obec, kde by bydleli problémoví lidé, ale takové ty nárazové akce nás jeden čas trápily. Na mysli mám vykrádání aut a podobné věci. Teď, když se svítí celou noc, je to opravdu lepší. Ochrana policií je také trochu problém. Ležíme mezi Nýřany a Městem Touškovem, kde policejní oddělení jsou, ovšem potýkají se s nedostatkem policistů.

Co by si podle vás obyvatelé Vochova přáli nejvíce?
Nevím, jestli nejvíce, ale rozhodně by chtěli lepší MHD. Obsluhuje nás linka číslo 33, nestěžujeme si na ni, ale rádi bychom nechali navýšit spoje. Mělo se to stát letos v září, bohužel dopravní podniky zvýšily ceny a my si to zatím nemůžeme dovolit. Za MHD tedy letos platíme víc, ale spojů máme pořád stejně. Potřebovali bychom je hlavně odpoledne, když se děti vracejí ze škol nebo různých kroužků, a mohly by mezi obcemi jezdit častěji. Stejně tak by se autobusy hodily i starším lidem, kteří jezdí dopoledne na úřady, k lékařům a podobně. Takhle jsou odkázáni na vlastní dopravu, což je samozřejmě špatně.

S dopravou, ale i s turistikou souvisí také připravovaná cyklotrasa.
Přes obec vede mezinárodní trasa 37, vloni jsme otevřeli ještě s Vejprnicemi trasu, která propojuje stávající cyklotrasy. V letošním roce chceme v rámci mikroregionu Touškovsko řešit další, která se potáhne okolo Města Touškova na sever směrem k silnici na Karlovy Vary.