„Chci klást velký důraz na to, aby se Západočeská univerzita etablovala po boku nejvýznamnějších univerzit v České republice a aby byla úspěšná, známá a respektovaná i v mezinárodním měřítku,“ konstatuje rektor Miroslav Lávička.

„Rád bych také dosáhl navýšení počtu studujících, samozřejmě se zásadním důrazem na zachování kvality vzdělávání. Jakožto multioborová univerzita bychom měli ještě více využívat heterogenity svých fakult, a to jak pro studijní programy, tak ve vědecko-výzkumné činnosti. V oblasti vědy a výzkumu musíme významně posílit aktivity ZČU v mezinárodních projektech, jako je např. Horizon Europe, ale také zintenzivnit aplikační výzkum a přenos poznatků a technologií,“ uvádí.

ZČU by podle Miroslava Lávičky také měla klást důraz na internacionalizaci svého výukového a vědeckého prostředí. Svoji úlohu by měla posílit také v Karlovarském kraji, kde působí aktuálně dvě její fakulty a pro který chce společně s hejtmanstvím zajistit stabilní financování vysokoškolského vzdělávání ze strany ministerstva školství. V oblasti třetí role vidí Miroslav Lávička univerzitu jako instituci, která je připravena pomáhat a nabízet společnosti nové nápady a řešení a nastolovat celospolečensky důležitá témata.

Estakáda na Západním okruhu v Plzni.
Milovníci rychlé jízdy budou mít smůlu. Na estakádě se chystá zákaz předjíždění

Své vize bude Miroslav Lávička naplňovat společně s dalšími členy vedení ZČU. Budou jimi:

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium a statutární zástupce rektora, bývalý děkan a dosavadní proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické;

prof. Ing. Josef Basl, CSc., prorektor pro strategii a rozvoj, vyučující na katedře průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní a také bývalý prorektor pro rozvoj a vnější vztahy ZČU v letech 2012–2015;

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D., prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících, dosavadní proděkan pro strategii tvůrčí činnosti Fakulty pedagogické;

prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy a komunikaci, vedoucí katedry sociologie Fakulty filozofické;

Ing. Petr Beneš, kvestor, zaměstnanec Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU a bývalý kvestor ZČU v letech 2015–2019.

Kancléřkou ZČU zůstává Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.

Jmenování prorektorů projedná ve středu 1. března odpoledne Akademický senát ZČU. Všichni noví členové vedení ZČU se své funkce ujmou ve čtvrtek 2. března.

Kulturní dům Peklo a jeho současný stav
Strop musí podpírat vzpěry. Podívejte se, jak vypadá plzeňské Peklo uvnitř