Model Siemens SOMATOM Perspective se řadí mezi světovou výkonnostní špičku CT, neboli výpočetní tomografie. Plzeňská nemocnice Privamed instalovala tento nový model jako vůbec první v České republice.

Vyšetření novým 64 řadým přístrojem je třikrát až čtyřikrát rychlejší než obvykle používaným 16 řadým přístrojem. Pro pacienta to v praxi znamená, že se zkrátí doba, po kterou během vyšetření nesmí dýchat. Zároveň se snižuje míra ozáření pacienta.

Na přístroji se provádí vyšetření mozku, krku, hrudníku, břicha, ledvin, pánve nebo končetin, a to včetně jejich cévního systému. Přístroj se používá také k intervenčním výkonům, například při biopsii, tedy odběru vzorku.

Nový model je vybaven pokročilou cévní analýzou a systémem pro zjišťování průtoku krve vyšetřovaným orgánem, například mozkem, u cévní mozkové příhody. Přístroj je používán i pro vyšetření páteře, páteřního kanálu a eventuálně i kostí.