Právě je dokončován zhruba kilometr této komunikace pro pěší, která vede po jedné straně hlavní komunikace Nepomuk – Přeštice. „Náš obyvatel Ladislav Špaček před svou smrtí daroval Březí jeden milion korun. Předešlé zastupitelstvo Žinkov se spolu s obyvateli Březí dohodlo, že peníze budou použity na vybudování chodníku, který v Březí chyběl,“ uvedl starosta Žinkov Josef Karhan, který městys vede nově. Starostou byl zvolen na ustanovujícím zastupitelstvu po říjnových obecních volbách. Josef Řežábek st., který stál v čele Žinkov dvě předchozí volební období, v těchto volbách už nekandidoval. Starosta Josef Karhan dodává, že celkové náklady na vybudování nového chodníku činily pět milionů korun. Městys získal dotaci ve výši 3,7 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a část hradil také ze svého rozpočtu.