Co je refluxní choroba jícnu
Při refluxní nemoci jícnu se žaludeční obsah vrací do jícnu a poškozuje jeho sliznici. Projevuje se řadou příznaků, mimo jiné pálením žáhy, vtékáním žaludečního obsahu do jícnu a úst, obtížným polykáním, pocitem cizího tělesa v krku, bolestí na hrudníku, chrapotem a řadou dalších obtíží.

„Zákroky byly plánovaně provedeny u čtyř pacientů, nejprve u dvou 12. října v plzeňské FN a o den později pak u dalších dvou v Ústřední vojenské FN v Praze. U všech byli lékaři z obou pracovišť, aby získali co nejvíce zkušeností s touto metodou. Je nazvaná Stretta, podle přístroje, s nímž se pracuje, provádí se ve Spojených státech amerických od roku 2002 a jsou s ní dlouhodobé zkušenosti," říká gastroenterolog Karel Balihar z I. interní kliniky FN Plzeň.

Koho jste ve FN v Plzni k zákroku vybrali?

Dva mladší pacienty, u kterých selhaly konzervativní léčebné metody, tedy úprava životosprávy, cvičení, redukce nadváhy a užívání léků potlačujících žaludeční kyselost, a jedinou možností, jak jim ulevit, by byla už jen operace. Výkony byly provedeny pod vedením Thomase Bally ze Spojených států amerických, který metodu školil už u více než 150 nemocných.

Co je při léčbě čeká a jaké jsou její výhody proti klasické operaci?

Při klasické operaci se horní část žaludku otočí kolem jícnu a přišije, aby se zabránilo zpětnému chodu žaludečního obsahu do jícnu. To už ale bohužel mění normální anatomické poměry a její efekt i při skvělém provedení trvá v průměru pět let. Léčba refluxu pomocí přístroje Stretta spočívá v podání radiofrekvenční energie do svaloviny dolního jícnového svěrače speciálním přístrojem, který je podobný endoskopu a na konci má čtyři malé vysunovací hroty. Přes ně se aplikuje energie do předem přesně určených míst přechodu jícnu a žaludku. Důležité je, že jde o proud o velmi nízké frekvenci, který nevede k poškození tkáně jícnu, ale tato tkáň se v odstupu týdnů až měsíců po proceduře postupně elasticky zpevní.

Režisér a dlouholetý šéf Divadla Alfa Tomáš Dvořák, držitel Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti loutkového divadla.
Cenu Thálie obdržel Tomáš Dvořák, režisér a dlouholetý šéf plzeňské Alfy

Jak dlouho výkon trvá?

Asi 40 minut a provádí se buď v hlubokém uspání, anebo přímo v celkové anestezii. Nejde ale o operaci a nemění se nijak anatomické poměry orgánů. Je velmi bezpečná a s minimálním rizikem vážných komplikací a poměrně stabilním, dlouhotrvajícím účinkem v horizontu pěti až deseti let u většiny pacientů. Výhodné je, že Strettu lze po čase bez problémů opakovat, a pokud neúčinkuje, tak nic nebrání provedení klasické operace refluxu.

Mají pacienti po léčbě nějaké obtíže?

Obvykle cítí malý tlak v oblasti, kde se aplikovala radiofrekvenční energie. A také mívají po aplikaci anestezie mírně otlačený krk. Rekonvalescence trvá dva dny. První den smějí jen tekutou stravu, další dva týdny kašovitou. Také nesmějí zvedat těžké předměty a musejí brát léky. Efekt se projeví po dvou až šesti měsících.

Je léčba vhodná pro každého nemocného s refluxem?

Ne. Lze ji indikovat jen u osob, kterým selhala předchozí léčba nemoci a současně nemají takzvanou skluznou kýlu. To znamená, že žaludek není uvolněný a vysunutý směrem do hrudníku, a dolní svěrač jícnu tak zůstal v úrovni bránice. Tuto kýlu má bohužel až třetina pacientů s problematickou refluxní nemocí jícnu a těm lze nabídnout pouze operační řešení.

Za jak dlouho by metodu mohla fakultní nemocnice dělat běžně?

To je běh na hodně dlouhou trať. Možná to bude trvat léta.

Havárie auta mezi Valchou a Lhotou.
U Lhoty bouralo auto, řidič má středně těžká zranění

Co je největší překážkou jejího rozšíření?

Ekonomické náklady. Přístroj na Strettu je jednorázový pro každého pacienta, cena činí s DPH zhruba 70 000 korun, a to bez nákladů na provedení. Přístroj totiž pojišťovny neplatí.

Mají tedy pacienti vůbec šanci tuto léčbu podstoupit?

Chtěli bychom v této oblasti pokračovat klinickou studií a získat tak grant na nákup generátoru, který je k výkonu zapotřebí. To je zhruba tři čtvrtě milionu korun. A získat také prostředky na nákup jednorázových přístrojů. Pak by tato metoda byla dostupná, ale jen pro omezené množství pacientů v rámci zmíněné klinické studie. Ale nic nebrání tomu, aby metodu mohli využít i pacienti, kteří si přístroj uhradí sami.