Šest z nich si své jmenovací dekrety převzalo ve středu 23. června v pražském Karolinu. Titul profesor však mohli používat už od prosince 2020, kdy bylo rozhodnuto o jejich jmenování. Slavnostní ceremoniál, který se běžně koná ve stejném měsíci jako jmenování, byl tentokrát z důvodu pandemie o půl roku odložen. Dekret převzali plzeňští akademici spolu s dalšími více než sedmdesáti jmenovanými z rukou ministra školství Roberta Plagy.

Jmenovací dekrety 23. června slavnostně přebrali:

  • prof. MUDr. Jan Baxa, Ph.D., pro obor zobrazovací metody v lékařství. Je zástupcem přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň.
  • prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., pro obor anesteziologie a intenzivní medicína. Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK v Plzni. Mezinárodně uznávaný odborník v problematice hemodynamiky kritických stavů.
  • prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie. Mikrobiolog, od roku 2014 manažer Biomedicínského centra LF v Plzni.
  • prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D., pro obor gynekologie a porodnictví. Je zástupcem přednosty gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň, věnuje se výzkumu v urogynekologii.
  • prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D., pro obor chirurgie. Působí na Chirurgické klinice a v Biomedicínském centru LF v Plzni, konkrétně v laboratoři nádorové léčby a regenerace tkáně. Specializuje se na chirurgii jater, žlučových cest a slinivky břišní.
  • prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., pro obor chirurgie. Působí na chirurgické klinice FN Plzeň a LF v Plzni. Specializuje se na cévní a transplanatační chirurgii.
V Třemošné u Plzně bylo ve vegetačním období vysekáno několik desítek stromů, které byly útočištěm pro hnízdící ptactvo a jejich mláďata.
Lidé z Třemošné se bouří proti kácení stromů, kde hnízdily různé druhy ptáků

V současné době na fakultě působí celkem 33 profesorů a 62 docentů. „Těší nás, že naši pedagogové pracují na získání akademických hodností. Je velmi pozitivní, že tituly získávají čím dál mladší pedagogové. Mnohým z našich nově jmenovaných profesorů je teprve kolem 40 let a věkový průměr je kolem 47 let. S mladšími kvalifikovanými pedagogy se na fakultě rozvíjí i větší otevřenost novým výukovým metodám, zároveň se jedná i v tomto věku již o zkušené a renomované nejen teoretické, ale i klinické a výzkumné odborníky,“ říká Vladislav Třeška, proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení.