Města totiž díky novele mohou snáze odstranit z ulic vozy, které sice ještě nejsou vraky v pravém slova smyslu, ale na první pohled je patrné, že už dosloužily. Stačí přitom, aby auta měla propadlou technickou déle než šest měsíců, nebo neměla registrační značky.

Novela pomohla

„Novela pomohla v případě dlouhodobě odstavených vozidel, která nyní můžeme za zákonem daných podmínek odstranit,“ potvrdila Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně s tím, že díky kritériu propadlé technické prohlídky z ulic v Plzni už zmizelo 60 dlouhodobě odstavených vozidel, která by jinak nebylo možné z komunikace odstranit. Novelu si chválí i velitel městské policie v Tachově Radovan Macák. „Určitě pomohla v tom, že je možné za vrak prohlásit vozidlo, které má propadlou STK déle než šest měsíců a nemusíme „čekat“, až se vozidlo rozpadne a skutečně z něj bude vrak. Současně umožňuje provést tzv. úřední ohledání vozidla, což je úřední otevření vozidel bez registračních značek ke zjištění VIN čísla. Po novele jsme od května 2020, kdy jsme začali rozesílat výzvy majitelům na odstranění vraků, odstranili celkem 22 vozidel. Před tím prakticky žádné,“ konstatoval Macák. „Novela významně pomohla při řešení problémů s dlouhodobě odstavenými vozidly na území města Klatov,“ potvrdil i vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Trvá to měsíce

Ne vše je ale ideální, odtahy komplikuje byrokracie. „Jde především o dlouhé lhůty od doručení výzvy k odstranění, konkrétně dva měsíce na odstranění od doručení výzvy a další tři měsíce na uskladnění od doručení vyrozumění, kde je vozidlo uskladněno. Plus samozřejmě minimálně šest měsíců od propadlé technické. V mnoha případech víme o vozidlech s propadlou STK dva až tři měsíce, ale musíme čekat na půlroční lhůtu,“ posteskl si Macák s tím, že lhůty se dodržovat musí, protože jinak odbor dopravy a silničního hospodářství nevydá rozhodnutí o likvidaci nebo prodeji vozidla.

Spí v nich bezdomovci

V Plzni je podle Žákové s autovraky problém ve velkých obvodech (Plzeň 1 – Plzeň 4), kde vraky a dlouhodobě odstavená vozidla slouží jako noclehárny lidí bez domova či místo setkávání různých kriminálních živlů či jako shromaždiště odpadu. V Tachově je to zejména na sídlištích, občas u ubytoven. „Jde většinou o vozidla, která zde zanechají agenturní pracovníci,“ uvedl Macák.

Vraky často při své práci odhalí městští policisté, pracovníci úřadů či silničáři, mnohdy ale pomohou i občané. „Na základě externího hlášení nebo vlastního zjištění správce komunikace máme zaevidováno cca 1550 potenciálních vraků či dlouhodobě odstavených vozidel,“ informovala Žáková s tím, že číslo je nasčítáno od zahájení evidence. Za poslední rok přibylo 425 případů, což představuje téměř 38% meziroční nárůst.

Kde vraky končí?

„Pokud jde o vrak, je předán odborné firmě k ekologické likvidaci. Tato likvidace je pro město bezúplatná. V případě dlouhodobě odstavených vozidel jsou vozidla odtažena na odtahové parkoviště, kde jsou soustředěna do provedení dražby. V případě, že vozidla nebudou vydražena, budou ekologicky zlikvidována,“ popsala Žáková s tím, že náklady na odhady vozidel a dražby samotné nese město.

V Tachově město odtahuje vozidla na vlastní hlídaný pozemek. Protože odtah, skladování na odstavné ploše i náklady na likvidaci jdou k tíži majitele vozidla, často se stává, že hned po první písemné výzvě dotyčný zareaguje a vůz odstraní sám, aby nebyly náklady ještě vyšší.