Systém IDP dosud spravuje městská společnost Plzeňský holding. Tu ale město ruší a převzetí systému krajským úřadem včera odsouhlasili krajští radní. Pro lidi ani dopravce by to zatím nic znamenat nemělo. „V příštím roce ale chceme připravit návrh optimalizace vnější a vnitřní zóny IDP,“ uvedl krajsý radní pro dopravu Miroslav Jaroš s tím, že vnitřní zóna by nově zahrnovala jen území Plzně a jejích obvodů. „Optimalizace se nejspíše dotkne i cen dopravců. Bude dobré je sjednotit,“ vysvětlil radní.

Plzeňský kraj převezme IDP od ledna 2008. Kvůli tomu přijme dva nové pracovníky a zřídí na odboru dopravy nový úsek. Ten bude mít v první řadě na starosti přerozdělení tržeb IDP mezi pět dopravců, kteří jsou do systému zapojení. Tím největším jsou Plzeňské městské dopravní podniky, které z ročních tržeb IDP ve výši zhruba 200 milionů korun inkasují přibližně 94 procent.

Daším úkolem nově vzniklého úseku bude zlepšit návaznost spojů zahrnutých do IDP. „Až se vypořádáme se zlepšením současného systému, pokusíme se jej dále rozšířit. Uvažujeme o vytvoření druhé vnější zóny, která by sahala až do vzdálenosti 25 kilometrů od Plzně,“ doplnil Jaroš, podle kterého by i v další zóně mohla jako jízdní doklad sloužit Plzeňská karta.

Vize stanovení zón IDP

Vnitřní zóna – pouze území města Plzně a jeho obvodů (vypadly by z ní Tlučná, Starý Plzenec, Sedlec, Vejprnice, Smědčice, Chrást, Dýšina, Nová Huť a Kyšice)
I. vnější zóna – zůstala by v rozsahu současné vnější zóny (tzn. na severu ohraničena Horní Břízou, východě Rokycany, jihu Útušicemi a Dobřany a na západě Nýřany)
II. vnější zóna – její hranice by byly cca 25 km od Plzně