Ani to však nestačí. Obvody se proto i nadále snaží rozšiřovat jejich kapacitu. Na stavbu nových zařízení však většinou nemají peníze. Demografické studie navíc ukazují, že za dva až tři roky bude odmítnutých dětí mnohem méně.

Nová školka by měla například vyrůst ve Chvojkových lomech na Slovanech. V praxi by však nová budova měla nahradit školku na Mikulášském náměstí, která se nachází v soukromých prostorách. To, kdy se školka začne stavět, závisí na tom, zda se obvodu podaří vyřešit její financování. „Ideální by bylo, aby celou výstavbu zaplatilo město a obvod by ji následně splácel,“ říká starosta Slovan Lumír Aschenbrenner.

Pokud vše dobře dopadne, mohly by do školky modulového typu děti nastoupit už ve školním roce 2013/2014.

Obdobná situace je také na Doubravce, kde plánují k jedné z místních školek přistavět dva variabilní pavilony, čímž by vznikla nová stovka míst. Ty však nahradí kapacitu, která ubude uvolněním prostor v základní škole, které školka zatím využívá. I v tomto případě by stavbu muselo pomoci zafinancovat město.

O zřízení nové školky uvažovali i na Lochotíně. Zastupitelé přemýšleli, že by pod svoji správu převedli bývalou budovu střední odborné školy ochrany osob a majetku, v níž by mohli vybudovat školku. „Hygienická kontrola však ukázala, že se zde uvolňuje azbest, tak jsme od tohoto záměru upustili,“ říká starosta Severního Předměstí Miroslav Brabec. Přesto obvod pro následující školní rok navýšil kapacitu o jednu třídu. Ta se otevře ve Žlutické ulici.