Třetím rokem probíhá v Nových Mitrovicích rekonstrukce vodovodu. Obec, v níž žije 325 obyvatel, dělá úpravu vodovodu postupně. Náročnou investici financuje z vlastního rozpočtu, protože za posledních
5 let nebyl vyhlášen na obnovu vodovodních řadů žádný dotační titul, a obec tedy nemohla požádat o dotaci. 
„Proinvestovali jsme již pět milionů korun a zhruba 
1,5 milionu korun to bude ještě stát," řekla starostka obce 
Anna Sivčáková.

„Obec vyyužila možnost získat dotaci na vybudování záložního vrtu k vodovodu. O dotaci jsme požádali v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 a získali jsme ji v roce 2014 rozhodnutím ministerstva životního prostředí ve výši 488 486 Kč a ze Státního fondu životního prostředí spolufinancování akce ve výši 28 734 korun," vysvětlila starostka Nových Mitrovic.

Letos se dokončí část vodovodního řadu, který je položen v komunikaci, a ještě tento rok chce obec oslovit Krajský úřad v Plzni kvůli rekonstrukci tohoto úseku krajské komunikace v obci. Oprava rozbité vozovky musela být už dvakrát odsunuta právě kvůli rekonstrukci vodovodu.

V budoucnosti by v Nových Mitrovicích rádi zrekonstruovali veřejné osvětlení za pomocí dotace z krajského úřadu. „Obec uvažuje také samozřejmě o úpravách veřejných prostransví a obnově stávajících a vybudování nových chodníků, ale nejprve musíme mít zpracovaný projekt, abychom vůbec mohli požádat o dotace," sdělila starostka.

Vybudováním víceúčelového hřiště obec udělá radost sportovcům. Letos totiž uspěla se žádostí o 250 tisíc korun z Programu stabilizace a obnovy venkova a do prací se pustí ještě tento rok. „Vloni jsme z vlastního rozpočtu udělali dětské prvky, jako skluzavku či kolotoč a vedle nich chceme hřiště pro míčové hry," uvedla starostka Sivčáková.

Ambiciózním projektem je plán vytvořit z obecního domu č. p. 102 bydlení pro seniory. „To je ale také desetimilionová částka. Pokud bychom získali dotaci, nemuseli by naši senioři do Domova s pečovatelskou službou ve Vlčicích nebo v Mirošově," přála si starostka. Úprava veřejného prostranství návsi je také hudbou budoucnosti. Obec chce alespoň studii na rekonstrukci prostoru mezi kostelem a farou. Vzhledem k tomu, že tento prostor je centrem obce, zastupitelé v minulých letech uvolnili část finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši cca 260 tisíc Kč a přispěli na opravu kostela.

Kaplička na návsi v Nechanicích (na snímku) v minulosti prošla rekonstrukcí. Zvelebená je i kaplička v Mítově a zvonička v Planinech.

„V minulosti obec zrekonstruovala historickou márnici. Stalo se tak, když hřbitov přešel pod správu obce. Proměnou prošla hasičská zbrojnice, a to i vzhledem k tomu, aby nové hasičské vozidlo TATRA 815, které obec získala bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v hodnotě asi jednoho milionu korun, mělo nové parkovací stání. Obecní úřad prošel rekonstrukcí, zvelebené jsou kapličky v Nechanicích a v Mítově a zvonička v Planinech a opravené jsou místní komunikace a dva mosty, které poničily povodně.Ve spádových obcích Nechanice a Mítov byl vybudován vodovod a plynofikovala se obec," konstatovala Sivčáková.

Zahrádkáři pořádají výstavu květin i pouť

Český svaz zahrádkářů Nové Mitrovice se významně podílí na kulturním životě v obci. Každý rok v místním kulturním domě pořádá výstavu květin, ovoce a zeleniny. „V loňském roce se výstavy zúčastnilo 21 našich členek 
a členů a vystavovali zde i jablka z ovocného sadu v Těnovicích," vzpomíná předsedkyně mitrovických zahrádkářů Helena Houšková. Letošní výstava se uskuteční v první polovině září.

Jednou za dva roky pořádají zahrádkářskou přednášku při výroční schůzi. Pořádají každoročně maškarní karneval pro děti a večer maškarní bál pro dospělé. V květnu je připraven program ke Dni matek a pouťová taneční zábava. „Každým rokem se účastníme nějakého zájezdu. Vloni to byl dvoudenní zájezd na Moravu s návštěvou vinného sklípku v Březí, který jsme pořádali spolu s mysliveckým sdružením „Háj" ze Železného Újezda, během cesty jsme navštívili města Telč 
a Mikulov.V letošním roce pojedeme do Čimelic na výstavu květin," říká předsedkyně.

V létě mají sezení před moštárnou, které spojí s členskou schůzí. Od září do konce října moštují. V roce 2014 zmoštovali 1700 kilo jablek. „Moštujeme pro členy i ostatní z okolí," dodává zahrádkářka.

Předsedkyně Českého svazu zahrádkářů Nové Mitrovice Helena Houšková s pozvánkami na tradiční planinskou pouť. Zahrádkáři se výrazně podílí na kulturním životě v obci.

V současné době Český svaz zahrádkářů Nové Mitrovice má 31 členů, ale nedaří se mu obnovovat členskou základnu. Za posledních 15 let ubylo 20 členů a mladou generaci členství neláká. V roce 2013 ukončila činnost organizace ČZS v Mítově, která měla více jak 70 členů. „Ročně přibydou jeden dva noví členové. Nejmladším dvěma členkám je 45 let, pak máme dvě padesátileté a ostatní jsou důchodci. Mezi námi je i zakládající členka z roku 1966 paní Králová," počítá Houšková.

Zahrádkáři spolupracují s chalupáři a místními občany v obci Planiny. Obec před třinácti lety slavila 300 let, k tomuto výročí byla zrekonstruována a vysvěcená zvonička sv. Anny a u příležitosti těchto oslav se konal sraz rodáků. „Na Annu pořádáme takovou netradiční pouť, při níž nejsou pouťové atrakce, ale jde o program, kdy někdo něco zazpívá, zahraje a ukáže, co umí. Přijíždí soubor Radost z Nezvěstic, koně vozí děti, probíhá ukázka výcviku psů, jedna z chalupářek vystupuje se svým kouzelnickým uměním, místní harmonikář pan Michálek zahraje a děti zpívají nebo zahrají na hudební nástroje. Obec Nové Mitrovice přispívá na tuto akci zapůjčením obecního domku, kde jsou využívány prostory včetně bezplatného připojení k odběru elektrické energie, také přispívá na občerstvení – nákup pouťových koláčů. Z dobrovolných příspěvků a ochotou místních a příznivců, kteří upečou něco dobrého, můžeme tak podávat koláče, zákusky a kávu zdarma. Když je pěkné počasí, tak se sejde 150 až 200 lidí," vypráví.

Letos se akce v Planinech uskuteční 25. července a jako každoročně bude zahájena mší svatou.

Mitrovické hasiče trápí nedostatek dětí

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Nové Mitrovice byl založen v roce 1892, byla to organizace ve které byl zástupce skoro z každé rodiny. „V současné době má místní sbor 34 členů a 12 přispívajících," řekl bývalý starosta SDH Antonín Janoška.

Tatru 815 obec získala bezúplatným převodem od krajských hasičů. Na snímku bývalý starosta SDH Nové Mitrovice Antonín Janoška.

Činnost hasičů je zaměřena na soutěže v požárním sportu, kterých se družstvo mužů pravidelně zúčastňuje (okrskové soutěže ve Spáleném Poříčí, soutěž O pohár starosty v Žákavé atd.). „Jsme poměrně dobře vybaveni požarní technikou – požární cisterna Praga V3S, automobil Avia, která byla ještě v roce 2013 doplněna vozidlem TATRA 815," vyjmenoval Janoška.

Každým rokem se koná výroční členská schůze, na které se v letošním roce volil nový výbor sboru, do funkce byl jmenován nový starosta sboru a navržen velitel jednotky SDH a další členové výboru. „Byla doba, kdy jsme měli také dvě dětská družstva, ze kterých je dnes jen jedno aktivní družstvo mužů, protože dětí v obci ubývá," posteskl si.