Většina diskutujících proto takové řešení vítá, stejně jako nový typ odolnějších odpadkových košů, které postupně nahrazují ty zničené. Obě novinky souvisejí s postupným obnovováním a sjednocováním městského mobiliáře.

„Začali jsme s výměnou laviček na náměstí Republiky během února. Je tam nyní třicet kusů nových laviček, nahradily ty původní ve špatném stavu. Jsou ukotveny napevno v místech, kde nebudou překážet při kulturních a společenských akcích,“ říká náměstek primátora Aleš Tolar. Aktuálně je v ulicích Plzně téměř 150 typů různých laviček a řada jiných prvků mobiliáře, což je potřeba podle radnice změnit.

V centru města se začínají postupně objevovat nové lavičky a odpadkové koše. Obě novinky souvisejí s postupným obnovováním a sjednocováním městského mobiliáře. | Video: Deník/Pavel Bouda

Nové lavičky proto přibývají také ve Smetanových a Kopeckého sadech, Mlýnské strouze a v sadech Pětatřicátníků.

„Lavičky v těchto lokalitách budou odmontovány, opraveny a vráceny na původní místo. Ve Smetanových a Kopeckého sadech jsou aktuálně lavičky mobilní, ty budou po repasi opět napevno ukotvené, aby je lidé nepřemisťovali, jako tomu bylo dosud,“ vysvětluje Aleš Tolar.

Kdo občas prochází sadovým okruhem, mohl zaznamenat i výměnu odpadkových košů. Kromě nápadné světle šedé barvy zaujmou i svou velikostí.

„Máme zkušenost z terénu, že občan využívá první dochozí koš, i když je přeplněný a nejde k dalšímu poloprázdnému. Nemá proto smysl mít hodně košů, ale mít větší koše a větší frekvenci vývozu,“ argumentuje Jan Šneberk, technický náměstek společnosti Čistá Plzeň, která odpadkové koše v sadech vyměňuje.

Na zkoušku budou osazeny koše, které proti stávajícím třicetilitrovým nádobám mají objem 50 litrů. Díky tomu nemusejí být rozmístěny tak hustě jako dosud. Nové koše mají čtvercový půdorys, aby se nedaly kutálet a pouze jejich horní část je kruhová. „Jde o kompromis mezi požadavky památkářů, kteří navrhovali nádoby z hlazeného betonu a mezi Čistou Plzní, která požadovala dostatečnou životnost, snadnou údržbu a obsluhu,“ říká technický náměstek primátora Pavel Bosák.

Kromě nevyhovujícího technického stavu původních košů byl právě vandalismus dalším důvodem jejich výměny za nový odolnější typ. Jen na Americké třídě je některý z těch stávajících povalený či rozbitý každý den.

„S výměnou, montáží a demontáží košů jsme začali u Divadla J. K. Tyla a budeme postupovat sadovým okruhem k Brance, Západočeskému muzeu až k Mlýnské strouze. Výměna by měla být dokončena do poloviny dubna,“ uzavírá Pavel Bosák.