Lékaři Urologické kliniky Fakultní nemocnice (FN) Plzeň začali používat speciální diagnostickou metodu, díky které jsou schopni přesněji zachytit nádor prostaty a šetrněji odebrat vzorky při biopsii. FN Plzeň patří mezi první tři pracoviště v Česku, která tuto technologii zavedla.

„Pacientovi je nejprve provedena magnetická rezonance prostaty, při které radiolog orgán vyšetří a následně na jednotlivých snímcích označí ložiska podezřelá z nádoru," popisuje přednosta Urologické kliniky FN Plzeň Milan Hora. „Tyto snímky jsou nahrány do ultrazvukového přístroje, vyšetřující urolog vidí označená ložiska na aktuálním zobrazení v ultrazvuku a při biopsii prostaty odebírá vzorky tkáně přednostně z těchto podezřelých ložisek," pokračuje Hora.

Donedávna si museli lékaři obraz z magnetické rezonance a z ultrazvukového vyšetření prostaty spojovat ve svých hlavách.

Revoluce v diagnostice

Nejzásadnějším přínosem nové metody je podle přednosty přesnější záchyt nádoru prostaty, zejména u agresivnějších forem.

„Troufám si říci, že tento přístroj je určitou revolucí v diagnostice rakoviny prostaty a představuje velký pokrok. Karcinom prostaty je u nás nejčastějším onkologickým onemocněním a pokud se nádor objeví včas, naděje pacienta na úplné vyléčení je velmi dobrá," uvádí ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Softwarové spojení obrazů bylo od prosince provedeno u 25 mužů. „V současné době jsme ve zkušebním provozu. Na novou technologii se specializují tři lékaři. Zkušenosti budu následně předávat ostatním," říká přednosta urologie.

Výkon se provádí v rámci jednodenní chirurgie za hospitalizace, postupně by se měl stát rutinním i v ambulantním provozu. Velkou výhodou je i to, že technologie umožňuje spojit záznamy z magnetické rezonance, kterou pacient absolvoval v jiné nemocnici.

„Pořizovací náklady nové technologie činily 1,5 milionu korun," vypočítává ředitel Šimánek.