Nový šestikilometrový úsek svede frekventovanou silnici 1. třídy mimo obec a místo dvouproudé komunikace se bude jezdit po čtyřproudé. Narovnáním silnice navíc dojde ke zvýšení bezpečnosti, zmizí například úsek častých nehod u Vysoké. Dokončení stavby je plánováno na březen 2024.

„Už aby to bylo. Podle počtů Ředitelství silnic a dálnic nám v plném provozu obcí projede kolem dvaceti tisíc aut denně. Během koronaviru to sice hodně kleslo, ale teď už doprava zase sílí. Hlavně, že zmizí kamiony,“ říká starosta Horní Lukavice Pavel Rádl.

Na druhou stranu má ale strach, že obec přijde o autobusovou dopravu. „Staví u nás i některé dálkové spoje, ale po dokončení silnice budou možná jezdit okolo. Obávám se, abychom nedopadli jako Šlovice, to je teď taková obec zapomnění,“ obává se i negativního dopadu přeložení silnice mimo obec.

| Video: Youtube

O stavbě obchvatu obce se podle něj uvažuje už nějakých čtyřicet let. „Už tehdy se u domů, které mají zahrady směrem k obchvatu, vyhlásila stavební uzávěra, aby se obec dál nerozšiřovala,“ dodává starosta.

Územní rozhodnutí bylo vydáno až v roce 2008, přípravy tak trvaly dvanáct let. „To ovlivnila současná legislativa s posílením práv vlastníků. Hodně nám pomohlo město Dobřany, které vykoupilo pozemek, jenž se z našeho pohledu získat nedal, nápomocná byla i Horní Lukavice. Uprostřed projektových příprav jsme navíc po pozemkových úpravách museli absolvovat znovu část jednání s novými vlastníky,“ vysvětluje ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák. „Dvanáct let vypadá hrůzostrašně, ale vzhledem k rozsahu stavby a množství vlastníků je to podle mě ještě celkem úspěch,“ doplňuje k období příprav.

Vlastní stavbu na téměř čtyři roky protáhnou problémy s jílovým podložím na jednom z jejích úseků. „Musíme nové těleso na sedmi stech metrech nechat rok, aby si sedlo. Až pak se na něj budou dávat další vrstvy,“ objasňuje Kuťák.

Budovat se bude za plného obousměrného provozu po stávající I/27. „Stavíme prakticky na zelené louce, v podstatné části výstavby se to řidičů nedotkne. Nějaká omezení budou, ale neměly by to být velké problémy,“ pokračuje.

Na tuto přeložku pak naváže stavba obchvatu Přeštic, ten už však bude jen dvouproudový. „To není tím, že bychom nechtěli stavět čtyřproudé silnice, ale je to dáno intenzitou dopravy. Tím největším špuntem na této trase jsou právě Přeštice, pak by dva pruhy už měly stačit,“ uzavírá Kuťák.

Fakta o stavbě
Nový úsek silnice je 6100 metrů dlouhý, vede od dokončeného přivaděče Litice – Šlovice k městu Přeštice.
Zhotovitelem stavby je společenství IMOS Brno a Váhostav – SK s cenou přibližně 912 000 000 bez DPH.
Na úseku vzniknou dvě mimoúrovňové křižovatky, pět mostů a tři protihlukové valy.
Z prostoru stavby bude odvezeno kolem 250 000 m³ zeminy