„Všechny zkoušky probíhají podle plánů a pod dohledem zákazníka, tedy Českých drah, také Drážního úřadu a dalších spolupracujících institucí a odborníků. Obě lokomotivy budou na zkouškách ve Velmi zhruba do poloviny roku 2009,“ uvedl Marek Herbst, ředitel Realizace společnosti ŠKODA TRANSPORTATION. „Jízdní testy, oživování, ladění vozidla a příprava na další zkoušky probíhají podle našich představ,“ konstatuje Marek Herbst.

Zkoušky dosud zahrnovaly ladění trakce a pomocných pohonů, nastavení některých dílčích přístrojů (například pantografy, ventilátory apod.). Tato etapa bude na zkoušené lokomotivě ukončena již v prvním prosincovém týdnu. Pak bude nová lokomotiva Š 109E ve výrobním závodě v Plzni zevrubně prohlédnuta, bude zkontrolováno dotažení všech šroubových spojů, zkontrolovány přístroje a další uzly a části. Na přelomu ledna a února se tento stroj znovu vrátí na velimský okruh a spolu s druhou vyrobenou lokomotivou se zúčastní dalších testů. Nová lokomotiva je určena pro provoz na tratích koridorů v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. V těchto zemích umožní plynule přejíždět území s rozdílnými napájecími systémy, a to se střídavým napětím 25 kV/50 Hz, nebo 15 kV/16,7 Hz, případně se stejnosměrným napětím 3 kV. Maximální výkon lokomotivy je 7,2 MW. Škodovácký stroj je první lokomotiva na světě s maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu, který plně odpovídá požadavkům na pasivní bezpečnost „CRASH“ podle nové evropské normy EN 15 227, podle Euro NCAP by 109E měla pět hvězdiček.