Mlynář Martin Majdl a jeho manželka Marie tehdy odešli na mši do kostela v Čachrově. V mlýně zůstala mlynářova matka, jeho devítiměsíční synovec Emil a čtrnáctiletý čeledín Jonáš. O tom ale neměl tušení dvacetiletý Bedřich Krása, který se rozhodl stavení vyloupit. Když se v domnění, že je mlýn prázdný, vkradl dovnitř, narazil ve světnici na starou mlynářku, která držela v náručí malého Emila. „Vzal do ruky sekeru a ženu zabil. Dítě, které upadlo na zem, začalo plakat a pláč přivolal pasáčka Jonáše, kterého Krása také usmrtil. Pak zabil i plačící dítě," popsal plzeňský publicista Petr Mazný.

Krása tehdy v mlýně ukradl 3700 korun, které rozházel po hospodách a vykřičených domech. Zloděj a vrah byl však záhy dopaden. Při odchodu 
z mlýna jej totiž zahlédli dva chlapci, kteří dali jeho popis četníkům. Muže usvědčily ještě jeho vlastní boty. Když totiž odcházel s lupem z mlýna, zalíbily se mu mlynářovy boty, a ty své za ně vyměnil. 
U soudu si je pak musel vyzkoušet. „Pomatenec se přiznal a během procesu například vyprávěl, že vraždit byla psina. Dostal dvacet let těžkého žaláře," doplnil Mazný.

O tomto, ale i o spoustě dalších příběhů a osudů vypráví kniha Tajemství šumavských vod I., novinka regionálního vydavatelství Starý most. Jejími autory jsou již ostřílení publicisté Petr Mazný a František Nykles.

Kniha se věnuje pěti šumavským řekám: Vydře, Křemelné, Ostružné, Úhlavě 
a Řezné a jejich významným přítokům. Popisuje hlavně historii lidského osídlení kolem řek.

Podle Františka Nyklese uměli šumavští obyvatelé 
s vodou po staletí dobře hospodařit. „Dokázali ohromné věci. Na Šumavě bylo množství sklářů, brusičů, plavilo se dřevo," vyjmenoval Nykles.

Knihu doprovází historické fotografie a též současné snímky plzeňského fotografa Jaroslava Vogeltanze.