Nemocným byla poskytnuta duchovní útěcha i v předvánočním čase a zpříjemněna atmosférou zpívání koled v rámci mše v kapli. Ve čtvrtek 24. 12. během poledne (11:30-12:30) pak koledy zaznějí ve spolupráci s františkány i přímo na pokojích dlouhodobě nemocných.

Zrcadlení odkazu sv. Anežky České v čase mohou pacienti Městské nemocnice Privamed na oddělení LDN ve formě nově zbudované nemocniční kaple vnímat již od letošního března, kdy byla kaple zřízena na základě podnětů pacientů a díky dlouhodobé spolupráci s bratry františkány, kteří sem již léta dochází a vypomáhají s duchovní péčí a útěchou dlouhodobě nemocných pacientů. Vysvěcena byla 19. 3. 2015 při slavnostním otevření biskupem plzeňským Mns. Františkem Radkovským, který zde zároveň sloužil první mši.

Název nemocniční kaple byl zvolen skutečně příhodně, neboť sv. Anežka Česká proslula nejen svou vzdělaností, milosrdenstvím a dobročinností ale právě i tím, že sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna snižovat jejich utrpení, šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.

„Kaple se nachází v 6. patře budovy LDN nemocnice, má kapacitu cca 20 osob a je v provozu pro naše pacienty denně. V úterý a čtvrtek k nám pak pravidelně dochází pastorační asistentka sestra Michaela od františkánů, která pomáhá s duchovní péčí o pacienty a poskytuje jim duchovní útěchu. Mše se zde konají každé úterý od 14 hodin," sdělila nám Eva Milerová, tisková mluvčí Městské nemocnice Privamed.

Prostor kaple vznikl díky optimálnímu a efektivnímu využití části chodby na oddělení, která do té doby sloužila spíše jako odkládací prostor pro transportní nemocniční vozíky a lůžka. Díky kreativnímu nápadu partnerského interiérového projektanta nemocnice Martina Drnce vznikl úžasný prostor, který plně splňuje potřeby pro provozování kaple dohodnuté s bratry františkány a je zároveň bezbariérový.