Veřejnost může nominovat svého dobrovolníka do 30. září 2020. Cena Křesadlo má podtitul „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Návrh na ocenění může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (občan, obec, organizace). Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji.

Součástí návrhu je popis činnosti dobrovolníka a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn. Nominační list je k dispozici on-line nebo ke stažení na stránkách www.doraplzen.cz. Celý proces bude zakončen slavnostním předáním cen 5. 11. 2020 v prostorách DEPO2015 v Plzni.

Klára Faistová