„Slavnostní zahájení projektu je naplánováno na 19:45,“ uvedla Monika Kovandová, asistentka ředitele science centra Techmania, které se na projektu podílí.

„Jedná se o model sluneční soustavy, jehož jednotlivé součásti budou rozmístěny po Plzni,“ uvedla asistentka ředitele science centra Techmania Monika Kovandová. Jedinečnost modelu je podle ní v tom, že prvky modelu budou od sebe umístěny tak, aby byl zachován stejný poměr vzdálenosti a velikosti. Měřítko je 1 : 1 000 000 000. To znamená, že jeden metr představuje jeden milion kilometrů. Slunce a planety budou představovat kotouče o průměru 1,4 metru, což v daném měřítku odpovídá velikosti Slunce. Planetu pak bude představovat ocelová polokoule. Na kotoučích budou uvedeny informace o jednotlivých vesmírných tělesech. Základem celé soustavy je samozřejmě Slunce, od něhož se pak odvíjí umístění planet. „Slunce bude mít své místo před Západočeským muzeem. Nejvzdálenějším bodem pak bude Neptun na konečné tramvaje č. 1 v Bolevci,“ dodává Kovandová.

Zatím se jedná pouze o přechodnou expozici, která by měla skončit na konci října. „Pokud se lidem model bude líbit, rádi bychom jej do Plzně umístili natrvalo. V tom případě by ale desky měly plnit funkci laviček,“ doplňuje Kovandová.