Kontroly se podle něj budou týkat práce několika stovek lidí. „Do plánu kontrol na letošní rok přešly z loňska čtyři nedokončené a na letošek je naplánovaných 11 nových. Mohou se ale objevit i další mimořádné. Budou se týkat hlavně nakládání s dotacemi ze státního rozpočtu a nakládáním se státním majetkem,“ uvedl Pouska s tím, že oblasti kontrol jsou zveřejněné na webových stránkách NKÚ.

Tam se zobrazují nejen předměty kontrol ale později i osoby, kterých se prověrka dotkne. U každé kontrolní akce je to zhruba 20 až 100 lidí. U dotací se jedná například o osoby, které se podílí na přerozdělení peněz ze státního rozpočtu do dané oblasti, rozhodují o jejich konkrétním užití, a také se prověřuje konečné užití dotací u jejich adresáta. Prověrka má zjistit, zda státní prostředky byly čerpány dle pravidel a nebyly zneužity.

V případě pochybení může dát vláda nebo i státní zastupitelství podnět k nápravě či zahájit trestní řízení. U dotací, které čerpá více subjektů se vybírají jen některé subjekty, zpravidla ty, co čerpají nejvíce a pak náhodně další, které tvoří vzorek. K trestnímu stíhání došlo podle Pousky v kraji naposledy na Domažlicku. Poradenská agentura tam neoprávněně čerpala dotace pro financování poradenství rozvoje místních firem.

Právě ve financování poradenských služeb nachází NKÚ velmi často pochybení. Úplně nejvíce problémů ale úřad řeší v souvislosti s čerpáním peněz na popovodňové opravy.

Oblasti letos plánovaných kotrol v regionu západ

08/01 Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečení

08/02 Finanční prostředky poskytované v rámci programů podpory (národní programy a programy Evropské unie)

08/03 Prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určené na výzkum a vývoj

08/06 Finanční prostředky operačního programu Rozvoj lidských zdrojů určené na aktivní politiku zaměstnanosti

08/11 Finanční prostředky vybírané na základě zákona Českou národní zdravotní pojišťovnou

08/12 Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných Pozemkovým fondem České republiky

08/15 Státní program podpory cestovního ruchu

08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod

08/27 Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací

08/28 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

08/29 Finanční prostředky na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití

Zveřejňování oblastí, v nichž se budou kontroly provádět, vyžaduje před zahájením kontrol zákon. „Instituce se pak sice mohou na kontroly připravit, což ztěžuje naši práci, ale dobrý kontrolor pozná, zda předložené dokumenty jsou skutečné nebo právě vyjely z tiskárny,“ dodal Pouska. Prezident NKÚ František Dohnal k tomu doplnil, že cílem NKÚ není nacházet za každou cenu zneužití financí nebo majetku státu. „Zveřejnění kontrol je pozitivní v tom, že subjekty si před kontrolou dají spíše věci do pořádku, i když pak se jich kontrola třeba přímo týkat nemusí,“ řekl Dohnal.

NKÚ jen výjimečně řeší podněty občanů, kterých ročně obdrží čtyři stovky. Většina prý však nespadá do kompetence NKÚ, ale spíše do obchodní či jiné inspekce. NKÚ má za povinnost jen zabývat se podněty vlády. Co bude nakonec kontrolovat, si určuje úřad sám.

NKÚ sídlí v Plzni na nové adrese

NKÚ v Plzni dříve sídlil na Koterovské třídě. Od Vánoc má kanceláře v Avalon Business center v Poděbradově ulici. Tam se přesunulo i pracoviště ze Sokolova, kde kancelář zaniká úplně. „Z 19 oblastních odborů si necháme jen devět. Je to důsledek odstátňování, kdy řada dříve státních institucí přešla buď do soukromých rukou, nebo patří místním samosprávám,“ uvedl prezidentDohnal.

Například na území Plzeňského kraje je v současné době 32 příspěvkových organizací státu. Ještě v polovině 90. let to ale bylo přes sto. Na plzeňském pracovišti je nyní 20 lidí, z toho 16 kontrolorů. Na starosti mají Plzeňský a Karlovarský kraj a část Berounska a Příbramska. Kontroly ale mohou dělat podle potřeb centrály i v jiných regionech.

NKÚ bude mít mimo Prahu nově pobočky v Plzni, Liberci, Ústí nad Labem, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Jihlavě. Ruší se pracoviště v Sokolově, Strakonicích, Berouně, Mladé Boleslavi, Pardubicích, Mostě, Táboře, Šumperku, Zlíně a Kutné Hoře.