„Zaměstnanost v Plzeňském kraji oproti předchozímu měsíci opět poklesla na hodnotu tři procenta a tento pozitivní trend se dá očekávat i v dalších měsících. Vliv na to i nadále bude mít nástup sezonních prací, zejména v lesnictví a stavebnictví. V našem kraji nám opět vzrostla nabídka volných pracovních míst, je jich téměř dvakrát tolik, než je uchazečů a tento převis nabídky nad poptávkou je tak ještě větší než vloni touto dobou. Mezi nejžádanější profese mezi zaměstnavateli patří aktuálně kuchaři, dělnické profese, řidiči, ale například také programátoři,“ říká Pavla Janovská, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Plzni.

Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 30. 4. 2024 v %Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 30. 4. 2024 v %Zdroj: ÚP ČR

Ke konci dubna evidoval Úřad práce ČR v Plzeňském kraji celkem 12 507 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 473 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1391 uchazečů. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji je nadále výrazně pod celostátním průměrem. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 931 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 100 uchazečů a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 334 lidí.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán v šesti okresech, nejvíce v okresech Klatovy (- 10,7 %) a Domažlice (- 5,0 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán pouze v okrese Plzeň-město (+ 0,3 %), i tam je ale nezaměstnanost nižší než celostátní průměr.

Výrobky oceněné titulem Regionální potravina Plzeňského kraje.
Regionální potravinou Plzeňského kraje jsou královská klobása i jablečný dezert

Ke konci dubna evidoval Úřad práce ČR celkem 6 911 žen v Plzeňském kraji. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55,3 %. „Návrat po rodičovské dovolené není snadný a Úřad práce se snaží maminkám podat pomocnou ruku pomocí řady podpůrných aktivit. Účast na rekvalifikačních kurzech je pro maminky na rodičovské dovolené opravdu klíčovým nástrojem, který jim pomáhá zvládnout návrat na trh práce. Velký zájem je např. o kurzy on-line marketingu, virtuálních asistentek, datové analýzy, kurzy zaměřené na MS office na různé úrovni anebo kurzy zaměřené na práci s AI, která v současné době zažívá opravdový boom. Tyto profese maminkám umožní propojit jejich pracovní vytížení s jejich soukromým životem. Po ukončení rekvalifikačního kurzu mohou také požádat o příspěvek na podnikání nebo se zapojit s pomocí Úřadu práce ČR práce do některého z projektů spolufinancovaných Evropskou unií,“ doplňuje Pavla Janovská. 

Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 30. 4. 2024 v %Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 30. 4. 2024 v %Zdroj: ÚP ČR