Z ručně opracovaných bloků tvrdého dřeva vytvořil zmenšený model areálu, který doplnil popisky v bodovém Braillově písmu. Na ně spotřeboval přes tisíc hřebíčků s půlkulatými hlavičkami.

Jednotlivým budovám autor modelu ponechal jejich výrazné detaily, jako je tvar střechy, atrium či přechodové mosty mezi jednotlivými objekty. Nechybí vyznačené chodníky, parkoviště a popisy nejbližších ulic a autobusových zastávek, včetně popisu směru, kam spoje jedou. Na každé budově je uveden nejen její název, ale také třeba to, kde se nacházejí výtahy.

„K vytvoření modelu by bylo možné použít i jiné technologie, jako je 3D tisk nebo CNC opracování. Tak by sice bylo možné získat více detailů na budovách, ale ztratila by se možnost snadného čtení Braillova písma," vysvětluje Formánek, který dřevěný materiál zvolil také po poradě s pracovníky TyfloCentra.

Trávník pak představuje jemná kobercová tkanina šedé barvy. „Jsem zvědavý, kdo se ohradí, proč není tráva zelená," zamýšlí se Formánek, který tvorbě modelu věnoval desítky hodin. Veřejnosti jej poprvé představí na odborné konferenci Rovné podmínky pro všechny, jež se dnes a zítra koná na ZČU a věnuje se problematice výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde model poprvé „otestují" i sami nevidomí, kteří navrhnou případné úpravy. Poté bude vystaven v Informačním a poradenském centru ZČU.

Na katedře konstruování strojů model nevznikl náhodou. Vyučuje se zde totiž také obor konstrukce zdravotnické techniky, který se zabývá technickými návrhy v oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby s různým postižením či zařízeními pro manipulaci s pacienty.