V ghettu jako mnoho dalších vězňů pracovala, konkrétně loupala slídu. I přes svůj zdravotní hendikep se druhých nestranila, naopak se snažila pomáhat. „Rozhodně neseděla někde odstrčená v koutě. Nebála se jít mezi nemocné, kteří trpěli tyfem, a být užitečná,“ vyprávěl její syn Josef. Včera zavítal do mázhausu radnice na výstavu Spolku neslyšících Plzeň, kde jsou do 4. srpna vystaveny mimo jiné dobové snímky jeho maminky.

Jak Plzeňanka s ostatními v táboře komunikovala? „Neměla jinou šanci než odezírat ze rtů, což jí šlo velmi dobře. Také uměla německy, takže se trochu dokázala domluvit,“ vysvětlil. V Terezíně zůstala až do květnového osvobození. Pak se vrátila do rodného města.

S matkou, jež odjela dřívějším transportem, se Hedvika Tauberová už nikdy neshledala. Zahynula v Os-větimi. Naživu byl naštěstí její manžel, jenž byl také neslyšící a který byl krátce internován v táboře v Postoloprtech. „Válka maminku změnila. Třeba udělala to, že svého původního bytu se vzdala pro potřebnější. Rodiče tedy dostali menší a skromnější zázemí,“ uvedl Josef.

Historii židovské části rodiny zná z vyprávění, narodil se totiž v roce 1947. Na své dětství vzpomíná s ús-měvem. „Maminka byla velmi činorodá. Zajímala ji spousta věcí, od umění po politiku. Dlouhodobě se angažovala se ve spolku neslyšících, vrhala se do různých výzev, někdy byla až k nezastavení. S tatínkem jsme jí říkali, aby už přestala chodit na schůze a taky někdy byla doma,“ přiznal.

V plzeňské organizaci, která letos slaví 100 let existence, působila ještě před válkou. Nejdříve se zaměřila na uměleckou činnost, později s dalšími dvěma dámami založila klub žen. „Pomáhala jim se starostmi o domácnost, radila, jak komunikovat s úřady, nebo vysvětlovala různé společenské i politické souvislosti,“ nastínil Josef. V některých případech k dispozici také Josef, který sehrál roli tlumočníka.

Stávalo se, že chlapec asistoval rovněž svému tatínkovi, dámskému krejčímu, při práci. „Po večerech si přivydělával a šil doma. Když k němu třeba zákaznice přinesla látku a řekla: ´Pane mistr, to je, co?´ On odpověděl: ´To je hadr!´ Já jsem se pak snažil situaci malinko vyžehlit,“ popsal.

Silně vryté do paměti má například rodinné slavení svátků. „Tatínek byl křesťan. Modlil se jednou ročně, a sice na Štědrý večer. Maminka, se kterou jsem byl pouze několikrát v synagoze, do mě vždycky pod stolem kopala a vtipkovala: ´Už se zase modlí.´ Žádné náboženské konflikty mezi rodiči rozhodně nebyly,“ zdůraznil.

Protože odmalička Josef ovládal znakový jazyk, přemýšlel, zda se po střední škole nebude věnovat tomuto nebo příbuznému oboru. „Maminka chtěla, abych studoval. Ona sama se hodně vzdělávala a hodně četla,“ doplnil. Nakonec se rozhodl pro studium ekonomie, jež se doteď věnuje. „Když jsem skončil školu, chtěl jsem se stát novinářem. Podal jsem si přihlášku do Československého rozhlasu, ale odmítli mě. Až později jsem se dozvěděl, že to bylo kvůli mému židovskému původu,“ sdělil.

Za minulého režimu přemýšlel, zda neemigruje. Jedna ze zemí, jež připadala v úvahu, byl Izrael. Nakonec se ovšem rozhodl, že chce být blízko svým rodičům.

Hedvika Tauberová, narozená 10.12.1908, byla do ghetta deportována transportem AE 1 (AE je zkratka pro Arbeiteinsatz – pracovní nasazení) dne 31. ledna 1945 z Prahy. Jednalo se o první z celkem 9 podobných transportů, které do Terezína transportovaly židy ze smíšených manželství. Těmito transporty přijelo do Terezína od 31. 1. 1945 do 16. 3. 1945 celkem 3654 osob.
Transportní číslo v transportu bylo 814. (takže zápis transportu byl AE 1 – 814).
Zdroj: Památník Terezín