Klub tím získal kvalitnější zázemí, než bylo původní v Lobzích. Slavnostně bylo sportoviště otevřeno v pátek 15. září.

„Hlavní vstup do klubovny se nachází na západní straně. Dále přes prosklené zádveří je přístup do herny, sociálního zařízení nebo do administrativní části klubu, která se skládá z jednací místnosti pro zasedání výboru a dvou kanceláří. Hlavní místnost herny plní funkci společenskou i sportovní, prostřednictvím francouzských oken je možné vyjít na krytou terasu. V čele sálu je vstup do chodby se šatnami a do zázemí občerstvení,“ popsala Veronika Vítová, vedoucí Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně.

Celkové náklady na výstavbu, které šly z rozpočtu magistrátního odboru správy infrastruktury, činily 45,8 milionu korun bez DPH.