“Je celá řada míst, kde relikvie blahoslaveného Karla I. byly instalovány. A také Nepomuk má letos tu čest, protože si v letošním roce připomínáme výročí 300 let od korunovace Karla VI. z dynastie Habsbursko-Lotrinské, což byl otec Marie Terezie, a také je to 630 let od umučení svatého Jana Nepomuckého. Ten byl osobním patronem jejich domu a Habsburský rod si uvědomuje velkou spojitost s tímto legendárním světcem. Habsburkové se proto také zasloužili o jeho blahořečení i svatořečení,” připomíná Milan Novák, osobní tajemník rodu Habsburků.

Na slavnostní uložení relikvie blahoslaveného Karla I. Rakouského přijela celá řada významných hostů v čele se zástupci rodu Habsburků. “Nesmírně si vážíme, že přijela rakouská arcivévodkyně Camille Habsbursko-Lotrinská, hrabě Karel Eugen Czernin, kněžna z Lobkowicz, Modlitební liga blahoslaveného Karla I. Rakouského, zástupci Řádu Svatého Jiří, poslankyně Nina Nováková, krajský náměstek pro kulturu Libor Picka nebo zástupci Pětatřicátníků z Plzně,” vypočítává Pavel Motejzík, místostarosta města Nepomuk.

Relikvie blahoslaveného Karla I. Rakouského je zasazena do umělecky zpracovaného relikviáře, jehož autorem je sochař a předseda Matice svatého Jana Nepomuckého Václav Česák. “Pro horní část relikviáře jsem použil polyakrylátové sklo ve tvaru trojúhelníku, jelikož blahoslavený Karel I. Rakouský žil v době tzv. modernismu. Spodní bronzová část relikviáře znázorňuje olivovou ratolest jako symbol míru, lipový list jako strom Slovanů a Čech a hrot bajonetu je symbol 1. světové války, se kterou je jméno blahoslaveného Karla I. Rakouského, jako mírotvůrce, historicky spojené,” vysvětluje Česák.

Relikviář bude umístěn na bočním oltáři v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku spolu s bustou Karla I. Rakouského, kterou věnovala městu Nepomuk Modlitební liga blahoslaveného Karla I. Rakouského. Nepomuckou výroční pouť, připomínající 630 let od umučení nejznámějšího českého světce a patrona domu Habsburků sv. Jana Nepomuckého, zakončila v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého mše svatá, kterou celebroval Páter Miroslav Herold.