Architekti představili tři varianty podoby sportoviště a louky u Základní školy v Nepomuku. Návrhy vzešly z listopadového veřejného plánovacího setkání.

Všechny tři varianty zahrnují základní školu se zahradou a venkovními učebnami 
v podobě altánů, novou budovu základní umělecké školy, hřiště na fotbal a atletiku, plochu pro akce, park na relax, koupaliště, místa pro další sporty (in-line, hřiště, skate park, workout, ping-pong), kavárnu či parkování. „Mně osobně přijde, že nejpodporovanější variantou je ta první, 
s biotopem v jihovýchodním cípu louky," řekl místostarosta města Pavel Kroupa.

Zmíněná první varianta (viz snímek) je nejstřídmější 
a nejlevnější. Počítá s ponecháním sportoviště na stávajícím místě, vpravo od něj umisťuje zpevněnou travnatou plochu umožňující konání dalších kulturních či sportovních akcí. Kolem této plochy je vyznačen okruh pro in-line dráhu. Varianta dále přesunuje městské bazény ve formě přírodního koupaliště do jihovýchodního cípu louky, na jižní straně počítá s novou obytnou zástavbou. „Tato varianta je šitá na míru potřebám města, byla konzultována se zástupci dotčených oddílů i se členy sportovní komise," uvedl radní Nepomuku Marek Baroch, který by první variantu rovněž uvítal.

Běh na dlouhou trať

Všechny varianty mají trasování louky mlatovými cestami, případně silnicí lemovanou alejemi. Je řešen lepší přístup ke škole jak pro chodce, tak pro řidiče a vysazování dětí. Posunout by se měly rovněž autobusové zastávky. Podle radnice je možné uvažovat také o odvodnění louky různými tůněmi, které by v zimě mohly sloužit jako plocha pro bruslení či postupné propojení cest do Třebčic 
a tak obnovení původních historických cest. Konečné slovo ale dostane veřejnost. „Lidé dostanou dotazník, 
v němž odpoví, jaká varianta se jim zamlouvá. Připomínky se zapracují a konečná verze se pošle ke schválení do zastupitelstva," řekl Kroupa.

Realizace je během na dlouhou trať. „Je to věc na deset let dopředu. Není to tak, že za rok budeme mít biotop," upozornil místostarosta města.

Záležet bude především na financích města a vyhlášených dotacích. Město zatím nevyčíslilo sumu na zvelebení sportoviště a louky u školy. „Stále řešíme studii, nikoliv projektovou dokumentaci," vysvětlil Kroupa. Poodhalil ale, že třeba sportoviště by vyšlo na 25 milionů korun.