Druhý březnový čtvrtek, letos s datem 12. března, už tradičně patří Světovému dni ledvin a preventivní osvětové akci, která má upozornit na to, co vše tomuto choulostivému orgánu hrozí.

Onemocněním ledvin trpí každý desátý člověk. Aby však proti tomu mohli lékaři bojovat, je třeba taková onemocnění zjistit a léčit co nejdříve.

Lidé chodí pozdě

Světový den se koná proto, aby si lidé mohli nechat ledviny zdarma prohlédnout. Problém totiž je, že mnozí ani netuší, že s jejich ledvinami je něco špatně. „Často se stává, že se k nám pacienti dostanou až v pokročilé fázi onemocnění ledvin, takzvaně přijdou přímo z ulice, a my jim musíme říct šokující zprávu, že jim selhaly ledviny a musí chodit na dialýzu," upozorňuje Kamila Rulcová, nefroložka a primářka dialyzačního střediska NephroCare v Plzni, kde se zítra Světový den ledvin také koná, a dodává: „Je to velká škoda, protože kdyby takový pacient přišel včas, dalo by se s tím ještě něco dělat."

Ambulance střediska v aleji Svobody 29 bude vyšetřovat od 7 do 15 hodin.

Onemocnění ledvin se projevuje různě. Jejich sníženou funkcí, bílkovinou či krví v moči, změnou množství nebo složení moče, zánětem ledvin, dalšími příznaky nebo jejich kombinací. Chronické selhání ledvin vede k dialýze a transplantaci nového orgánu, což jsou pro pacienta jediné dvě možnosti, jak zůstat naživu.

Ve Stodě poprvé

Ke kampani se letos poprvé připojuje i nově zřízená nefrologická ambulance Stodské nemocnice. „Personál provede vyšetření, jejichž pomocí zjistí míru rizika onemocnění ledvin. Nejprve anamnézu a poté kontrolu krevního tlaku, moči a krve. V případě nutnosti pak doporučí lékařskou péči. Vyšetření jsou bezbolestná a zdarma," uvedl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Rizikové skupiny • Onemocnění ledvin může potkat každého. V obzvláště rizikové skupině jsou ale lidé s vysokým krevním tlakem, diabetici, lidé s nadváhou i lidé starší 50 let, přičemž s přibývajícím věkem riziko dále roste.
• Obezřetní by ovšem měli být také lidé, v jejichž rodině se onemocnění ledvin vyskytuje. Lékaři doporučují vyšetření právě padesátníkům a starším.

Akce se ve Stodě uskuteční mezi 16. a 20. hodinou. „Vzhledem k omezené kapacitě ambulance a očekávanému zájmu je nezbytné se k vyšetření předem objednat od 8 do 15 hodin na telefonu 
377 193 563," žádá mluvčí.

Jak vyšetření vypadá, popisuje vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum sídlícího v bývalé vojenské nemocnici Lada Malánová. Procedura prý nezabere více než deset minut. Lékaři nejprve zjistí váš věk, vaši výšku a hmotnost, změří krevní tlak, zeptají se, zda kouříte nebo nejste diabetik. „Následně lidem odebíráme kapičku krve a vzorek moči. Na to, abychom zjistili, jestli jsou ledviny v pořádku nebo je potřeba další podrobné vyšetření, to ve většině případů stačí. Velkou část onemocnění, i když bohužel ne všechna, lze tímto způsobem zachytit," tvrdí Malánová.

Fakultní nemocnice Plzeň se nepřipojuje. „Zájemci o vyšetření mohou ale na nefrologickou ambulanci přijít kdykoliv," uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Dialýzy za miliony

Tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý u příležitosti Světového dne ledvin uvedl, na kolik pojišťovnu pacienti s nemocnými ledvinami vyšli v loňském roce. Jen v Plzeňském kraji pojišťovna 489 pacientům zaplatila dialýzu za 230 milionů korun. Transplantaci ledviny vloni podstoupilo 12 lidí, což pro pojišťovnu znamenalo náklady 6 milionů korun.

„Roční náklady na klienta, který prodělával dialýzu a poté dostal novou ledvinu, jsou po transplantaci v průměru o 474 tisíc korun nižší. Ekonomická výhodnost je přitom jen jednou stránkou věci. Přežití pacientů s transplantovanou ledvinou je oproti dialýze dvojnásobné. Po transplantaci navíc odpadá nutnost trávit několikrát týdně řadu hodin na dialýze, kde mohou nemocní jen ležet a čekat, až se jim vyčistí krev. Na tu musejí navíc často dojíždět," dodal Tichý.