Jak vypadá z vašeho pohledu současná situace vplzeňské fakultní nemocnici? Je hodně vypjatá?
Paní ředitelka do jisté míry rozumí našim důvodům, takže situace není zdaleka tak vypjatá jako v některých ostatních nemocnicích. Musím říci, že s námi v podstatě jedná velice korektně. Určitým problémem pro ní je jistě skutečnost, že ona sama vlastně situaci nemůže příliš ovlivnit, protože nám jde o celostátní řešení situace. Kolegové ve výpovědi jsou však samozřejmě vystaveni určitým tlakům okolí. To jsme očekávali. Překvapily nás však ojedinělé projevy nekolegiálnosti a nepochopení, ale to jsou naštěstí opravdu jen ojedinělé případy. Musím říci, že většina lékařů naše důvody chápe.

Nyní se situace změnila, ministerstvo začalo situaci řešit a našlo peníze. Zůstanete?
Nejsem si jistý, zda konkrétně mne vezmou v případě stažení výpovědi zpět. Pokud ministerstvo bude garantovat kroky směřující k potřebným reformám, rád bych zůstal. Ale pokud by to mělo znamenat ohrožení pro péči o novorozence, odejdu sám. Byl jsem na to připraven. Nemám tolik co ztratit jako jiní mí kolegové. Nemám děti, půjčky, byt a byl jsem smířený s odchodem už v listopadu, kdy jsem se do odborářské akce rozhodl jít.

Mají lékaři strach, že ministerstvo stejně nic neudělá?
Tato obava mezi nimi opravdu je. Má dva důvody – existenční obavy o osud svůj a obavy o budoucnost zdravotnictví v České republice. Mohu zcela pravdivě řici, že osud pacientů leží všem lékařům, kteří ve FN Plzeň dali výpověď, velmi na srdci. Dokonce by se dalo říci, že někteří lékaři se k akci připojili právě proto, aby ministerstvo přestalo ignorovat stav zdravotnictví v České republice a začalo dělat kroky, ze kterých budou naši pacienti v budoucnu jistě profitovat. Při neřešení současného stavu je riziko selhávání systému totiž stále větší. Nyní ale máme radost, že konečně k tolik potřebným změnám dochází.

Reagují třeba matky dětí na váš postoj podrážděně?
Tolik s nimi v kontaktu nejsem, ale zatím se mi to nestalo. Dost možná proto, že s mým postojem nejsou seznámeny. Nemyslím si, že by bylo vhodné při vizitě každému říkat, že jsem dal výpověď. Proto to nedělám. Samozřejmě při přímém dotazu k tomuto tématu svůj názor jasně deklaruji.