„Je mi velkou ctí, že vás mohu pozdravit jménem všech přítomných veteránů,“ nesl se v sobotu odpoledne centrem Plzně hlas Earla Ingrama, muže, který před 72 lety s 2. pěší divizí americké armády osvobozoval Plzeň.

U pomníku generála Pattona se konal hlavní pietní akt letošních Slavností svobody. Hovořil primátor, premiér, hejtman a jiní, s největším ohlasem se setkal právě Ingram.

Stále vitální, možná jen naoko přísně se tvářící muž je už řadu let jednou z hlavních tváří plzeňské připomínky konce druhé světové války. K Plzeňanům mluví očividně rád. „Velice vám děkujeme za vaši pohostinnost, přátelství a za vaše přijetí, kterého se nám každý rok dostává, a to už od roku 1989, kdy to znovu začalo být politicky možné. Když jsme sem před dvaasedmdesáti lety přijeli, byli jsme příliš mladí na to, abychom si uvědomovali plný význam té obrovské tragédie, jejíž součástí jsme se stali. Tragédie, k níž nemělo nikdy dojít a která stála miliony lidských životů. Doufali jsme, že už se to nikdy nebude opakovat,“ říkal Ingram.

Když se američtí vojáci k Československu blížili, něco o něm věděli. Moc toho ale nebylo. V květnu už bylo ovšem jasné, že nezapomenou. „Jsme nesmírně vděčni za to, že sem v posledních letech můžeme jezdit i se svými rodinami a že se také ony mohou na vlastní oči a kůži setkat s vděčností Plzeňanů tak, jak jsme ji prožívali my na jaře roku 1945,“ sklidil veterán další velký potlesk.

Earl Ingram byl v sobotu také vlastně jediným, kdo promluvil o svých kolezích a kamarádech, kteří do Plzně také jezdili, ale už nepřijedou. Začátkem letošního roku zemřela jiná povědomá tvář Slavností svobody veterán Erik O. Petersen , několik dní po něm Stephen H. Mason. A nebyli jediní.

Veteráni dobře vědí, že lepší to už nebude, a Earl Ingram to shrnul slovy: „Jedna kdysi populární balada vypráví o vojácích, kteří se vydávají na dalekou plavbu. I když se i my pomalu jeden po druhém vydáváme na dalekou plavbu a postupně nás ubývá, v našich myslích se tak stane s hlubokým klidem. Budeme vědět, že tady v Evropě, v České republice jsou lidé vděční za to, co jsme kdysi udělali.“

Na závěr se na Plzeňany, kteří mu naslouchali s klidem přerušovaným jen projíždějícím auty, obrátil se slovy: „Vyzýváme vás, abyste si nikým a pod žádnou záminkou nenechali vzít svou svobodu a volnost. A vyzýváme vás, abyste byli bdělí.“

Potom Earl Ingram zasalutoval a strhl se další mocný potlesk.