V soutěži Sazka Olympijský víceboj skončil mezi kraji na posledním místě. Víceboj je přitom jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Podle Františka Berky, předsedy správní rady Nadace sportující mládeže, není sice výsledek úplně směrodatný, je ale velkým varováním.

„Děti mají problémy se základními cviky, které generace před nimi zvládaly bez problémů. Trend fyzického slábnutí můžeme pozorovat dlouhodobě, přibližně od roku 2000, možná i déle," popisuje.

A hned přidává další kamínek do neradostné mozaiky. „Obecně se dá říci, že děti ztrácejí zájem o aktivní sport, tloustnou pozbývají pohybové schopnosti. Jeho slova stvrzuje studie Ústavu zdravotnických informací a statistik za rok 2013, zveřejněné na začátku letošního roku.

Většina respondentů projevila podprůměrné až výrazně podprůměrné pohybové výsledky. A nejen to. Nadváha u dívek ve věku 7-9 let se pohybovala na úrovni 20,9%, 
u chlapců pak 18%. Obézních pak bylo 6,9% chlapců a 12% dívek. Ve věkové kategorii 11 až 12 let bylo obézních cca 10% dětí a tyto hodnoty se neustále navyšují. Nárůst nadváhy a obezity u dětí a mladistvých zaznamenává i Marie Nejedlá, vedoucí Centra pro podporu veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu.

Klesající křivky výkonnosti si všímají i ve školách. „Za 13 let působení na Masarykově gymnáziu mohu říct, že pohybová gramotnost dětí určitě klesá," říká Eva Provodová, která vysvětluje snahu, jak negativní trend zvrátit.

„Naše škola se zúčastňuje různých sportovních akcí. Většina dětí přestává se sportovními kroužky okolo 
15. roku, proto je vysoká potřeba motivace. Vymýšlíme různé sportovní aktivity. Třeba hokejový zápas učitelé v. žáci nebo celoroční sportovní soutěž. Účast bývá velmi nízká, snažíme se však nebýt pesimističtí a vydržet," glosuje učitelka tělocviku.

Učitelka Eva Provodová pak přidává ještě jednu základní výzvu: „Motivovat dítě musí od co nejútlejšího věku především rodiče." Tento apel potvrzuje i František Berka, který zároveň varuje: „Pokud se generace současných rodičů nezajímá příliš aktivně o sport, je pravděpodobnost asi tak 80procentní, že ani jejich potomci nebudou sportovně aktivní," připomíná.

⋌Podle Berky je třeba zásadně inovovat sportovní kluby a kroužky tak, aby dokázaly děti a mládež nejen zaujmout, ale i udržet jejich pozornost. „Bylo by proto dobré, aby se nezaměřovaly jen na hledání nejtalentovanějších, ale obecně na povzbuzení radosti ze hry, kolektivního a socializačního prvku sportu a co nejefektivnějšího využití sportovních prostředí."

Podle statistik mají lepší výsledky děti z větších měst. „Primárně je ve větších městech více možností sportovního vyžití," vysvětluje předseda správní rady Nadace sportující mládeže.

Berka přidává ještě další faktory. „Vytíženým rodičům chybí čas, prostředky, někdy i chuť děti ke sportu motivovat. Neméně podstatným důvodem jsou moderní technologie, které nabízejí pohodlí dřívějším generacím neznámé. Z toho plyne i rozmach civilizačních chorob, jakou je například obezita," vypočítává Berka a varuje před ideou všespasitelné role školy.

„Škola musí být při řešení nápomocna, to ano, ale problém sama nevyřeší."

Ondřej Pech