Fakultní nemocnice v Plzni bude od listopadu do ledna ověřovat jako jedno z deseti pracovišť na světě nový laboratorní test HE 4 japonské firmy Fujirebio Diagnostics pro rozpoznání rakoviny vaječníku v raném stadiu.

Tato látka by se podle vyjádření odborníků z japonské firmy měla stát něčím podobným jako je PSA u mužů pro včasnou diagnostiku rakoviny prostaty. „Je to diagnostický zázrak. Když je hodnota PSA vysoká, znamená to, že není něco v pořádku. Díky PSA jsme schopni říci, že hrozí vznik nádoru,“ vysvětlil již dříve lékař urologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni Dušan Mrkos.

Jak uvedl náměstek ředitelky FN Plzeň Ondřej Topolčan, jedná se o laboratorní test založený na tzv. nádorovém markeru, kterým je i PSA. To je látka, kterou produkuje nádor, a ta se dostává do krve. V imunoanalytické a diagnostické laboratoři fakultní nemocnice se stanovuje pro různá nádorová onemocnění více než 30 takových látek, které jsou vhodné pro hodnocení průběhu nádorového onemocnění nebo kontrolu úspěšnosti léčby.

Testování pro Japonce bude probíhat v úzké spolupráci s gynekologickou klinikou fakultní nemocnice. Bude trvat tři měsíce a bude se týkat žen, které v té době s problémy vaječníků do nemocnice dorazí,“ uvedl Topolčan.

Pokud se testovaná metoda osvědčí, nahradí podle náměstka méně citlivé metody, které nemocnice k hodnocení rakoviny vaječníků nyní používá.

Pro pacientku je podle onkologů životně důležité, když se rakovina vaječníku zjistí včas. Je–li choroba diagnostikována v prvním stadiu, přežívá ji až 90 procent pacientek. Už ve druhém stadiu to však je méně než 60 procent.

Rakovinou vaječníku onemocnělo v ČR koncem 90. let minulého století ročně přes tisíc žen, od té doby se tento počet ročně zvyšuje o dvě procenta. Toto onemocnění není nejčastějším zhoubným bujením u žen, na prvním místě je však z hlediska míry úmrtnosti. HE 4 test není první testování, které se v laboratoři fakultní nemocnice provádí. „Před více než 15 lety jsme pro americkou firmu Abbott ověřovali test na stanovení PSA,“ dodal Topolčan.