„Na podobné situace jsme připraveni, pravidelně cvičíme takzvaný traumatologický plán," říká ředitelka FN Plzeň Jaroslava Kunová, podle níž by v případě nutnosti bylo možné využít i areál nemocnice na Borech. To nyní nebylo potřeba.

Paradoxně právě poslední cvičení, které zhruba jednou za rok organizuje Plzeňský kraj a které má prověřit připravenost všech složek integrovaného záchranného systému, simulovalo nehodu spadlého autobusu.

V takovém okamžiku nemocnice aktivuje traumatologický plán. „Zjednodušeně se jedná o sborník pokynů, díky nimž každý ví, jaké má v daném okamžiku úkoly," přibližuje náměstek pro léčebně preventivní péči FN Plzeň Petr Dominik. Organizuje se nejen svoz lidí na jednotlivé kliniky dle charakteru poranění, ale i uvolňují lůžka nutná pro hospitalizaci raněných. Těch po včerejší tragédii v nemocnici zůstalo 22.

Osmnáct pacientů, které lékaři po ošetření propustili, našlo azyl v budově 31. základní školy. Zde se o ně po psychické stránce starají i humanitární pracovníci Českého červeného kříže.

„Pro účastníky nehody je důležité, že jsou naši lidé přímo na místě, řeší aktuální problémy. Podají kapesník, půjčí mobilní telefon," vysvětluje ředitelka úřadu oblastního spolku Červeného kříže Praha 1 Jaroslava Marková s tím, že hlavním úkolem pracovníků je pomoci účastníkům nehody srovnat se s celou situací. Tomu napomáhá i znalost francouzského jazyka.