To jsou jen některé ze 450 požadavků, které musí dodržet nemocnice pro splnění národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise (SAK). Její zástupci včera předali certifikát o splnění kritérií nemocnicím ve Stodě, Rokycanech, Klatovech, Domažlicích a Nemocnici následné péče Svatá Anna v Plané. Nemocnice následné péče LDN Horažďovice akreditaci SAK získala už v roce 2007 a od té doby ji dvakrát obhájila. Všechna zařízení spadají pod Zdravotnický holding Plzeňského kraje (ZHPK).

„Standardy pokrývají všechny činnosti, které se v nemocnici odehrávají," říká za SAK Ivan Staněk s tím, že z osmdesáti procent se kritéria prolínají se zákonem nebo vyhláškou. Nároky akreditační komise jsou podle jejích členů náročnější než úřadů. „Sledujeme plnění, jako je bezbariérovost nebo možnost evakuovat pacienty, v čemž jsou úřady často benevolentnější a povolují zařízením různé výjimky," doplňuje zástupce ředitele SAK František Vlček.

Z tohoto hlediska bylo dodržení akreditačních podmínek obtížnější pro Stodskou nemocnici. „V porovnání s nemocnicemi v Klatovech nebo Domažlicích jsme starší zařízení. Oni tedy měli tu startovací čáru trochu jinde než my," říká ředitel Alan Sutnar s tím, že pomohly investice kraje. „V tuto chvíli se za 35 milionů korun rekonstruují operační sály," uvádí příklad Sutnar, která zároveň věří, že akreditace pomůže ochránit personál, který by mohl být trestán za neprůkazné chyby.

Podle Martiny Páté, jež za ZHPK akreditační proces koordinovala, nemocnice například kvůli splnění standardů nakoupily transportní lůžka, která umožňují přenášet pacienty tam, kde není výtah.

Kromě toho, jak postupovat při příjmu pacientů, zjišťování léků, které si hospitalizovaný přinesl z domova, či bezpečnosti při operacích standardy zahrnují i neléčebné oblasti, jako je dodržování bezpečnostních a hygienických požadavků či vedení zdravotní dokumentace.

Právě zdravotnická dokumentace bývá podle Staňka pro svoji nečitelnost často kamenem úrazu. Vzorem pro ostatní nemocnice, které díky akreditaci prohloubily svoji spolupráci, může být v tomto směru podle Páté chirurgické oddělení Klatovské nemocnice. „Chirurgové pod vedením primáře Zdeňka Bytela zde dokumentaci vedou zcela unikátním způsobem," říká Pátá a vysvětluje, že doklady v nemocničním informačním systému mají nejen všechny náležitosti, ale také dobře hodnotí bolest u pacienta.

Eugen Liška, náměstek pro léčebnou péči Domažlické nemocnice, věří, že pozitivní vliv standardů pocítí i pacienti. „Zejména starší lidé, kteří se do nemocnice vrací častěji, by postupně měli posoudit, že se péče zlepšuje. Podstatné ale je, že i když pacient neposoudí, že došlo k nějaké změně, tak by měl z nemocnice odejít s tím, že pro něj bylo uděláno maximum," říká Liška.

Plzeňský kraj je třetí v republice, který plošně akreditoval všechna zdravotnická zařízení. Ta se na závěrečná šetření připravovala dva roky.

„Výhodou akreditace je, že díky jednotným kritériím lze jednotlivé nemocnice dobře porovnávat mezi sebou," doplňuje další z kladů akreditace Staněk.

Zákon poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje interní hodnocení kvality a bezpečí, externí hodnocení, tedy akreditace, není povinné. SAK zatím akreditoval na 150 zařízení, z toho 70 nemocnic akutní péče. Akreditace platí tři roky, během nichž by na sobě zařízení měla dále pracovat.