V pátek 20. ledna byl vyhlášen, dosud nepravomocný, rozsudek ve věci určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. Žalobkyně, kterou je sušická zdravotní sestra, se domáhala určení neplatnosti výpovědi pro nadbytečnost, která jí byla dána zaměstnavatelem - Sušickou nemocnicí s. r. o., a to v období covidové krize na podzim 2020. Během řízení trvajícího bezmála dva roky se snažila Sušická nemocnice s. r. o. prokázat důvod výpovědi pro nadbytečnost, a to proto, že žalobkyně byla zaměstnána na pracovní pozici asistentka zdravotního ředitele. „Žalovaná nemocnice argumentovala tím, že pracovní poměr zdravotního ředitele skončil, a proto také byla dána částečná nadbytečnost pro žalobkyni, asistentku ředitele. Soud nicméně tuto argumentaci zcela odmítl. Výpověď pro nadbytečnost označil za neplatnou. Pochybnosti soud měl při zkoumání formálních náležitostí výpovědi i při zkoumání objektivních skutečností, které k výpovědi vedly. Po formální stránce byla výpověď dle soudu nedostatečná co do vymezení výpovědního důvodu, kdy jen ocitovala zákoník práce, ale konkrétněji nevymezila a neoznačila onen důvod nadbytečnosti tak, aby jej nebylo možno následně měnit,“ uvedla zastupitelka Sušice Jitka Kroupová, která se soudu účastnila, a dodala: „Soud dokonce při ústním vyhlášení rozsudku a jeho odůvodnění uvedl, že je absurdní v době covidové krize „vyhodit" zdravotní sestru. Následně soud uvedl, že ačkoli se pozice žalobkyně nazývala „asistentka zdravotního ředitele“, fakticky vykonávala činnosti i další, byla i hlavní sestrou, asistentkou, skladnicí a soud uvedl, že žalobkyně nebyla nadbytečná, ale naopak naprosto nepostradatelná.“

Škoda Octavia s níž se řidič prohnal obcí rychlostí 118 km/h.
Dvacetiletý řidič se prohnal Malou Vískou rychlostí 118 km/h, chytla ho policie

Rozsudek není pravomocný. Další kroky Sušické nemocnice jsou nyní v jednání, jak sdělil Deníku její jednatel Luděk Cibulka.

Harantová se po vyřčení rozsudku rozbrečela: „Bylo to hodně těžké, bojovat proti aroganci a moci. Když soudce vydal rozsudek a četl celý ten případ, tak jsem cítila tu obrovskou nespravedlnost. Byl to způsob jak mě pošpinit. Pro mě to byl politický proces a výhru u soudu vnímám jako fakt, že spravedlnost ještě existuje.“

Zdravotní sestra, asistentka zdravotního ředitele, dostala výpověď pro nadbytečnost v období, kdy byli v Sušické nemocnici s. r. o. odvoláni městskou radou (valnou hromadou nemocnice) jednatelé Pavel Hais a Václav Rada. Samotný zdravotní ředitel pak sám podal výpověď. To vše v době covidové krize.

Lávka v Klatovech, kterou čeká několikaměsíční oprava.
Od pondělí je zcela uzavřena lávka u kulturního domu v Klatovech

Rozsudek přišel v době, kdy je nemocnice v Sušici neustále horkým tématem, jelikož není vůbec známa její další budoucnost. Nedaří se udržet péči, jelikož lékaři neustále odcházejí a noví nepřicházejí. Od února tak bude uzavřeno i lůžkové oddělení interny a JIP. Zatím stále není známo, zda převezme nemocnici Plzeňský kraj či bude její provoz jen finančně podporovat.

Na posledním jednání městského zastupitelstva bylo rovněž poukázáno na výdaje za právní zastoupení nemocnice v soudních sporech, které jsou za rok 2022 mnohonásobně vyšší, než tomu bylo za minulá léta. „Zatímco právní zastoupení žalobkyně v popsaném sporu bude v prvním stupni řízení do cca 100 000 Kč, cena za zastoupení nemocnice bude v řádech milionů korun,“ uzavřela Kroupová.