Rozšíření ordinačních hodin v ORL ambulanci výrazně navýšilo rozsah péče v tomto oboru. Místo tří dnů v týdnu se ordinuje pětkrát, širší je i rozsah diagnostických a léčebných výkonů. Vedle lékařky Marie Šípové totiž nemocnice získala do svého týmu i specialistu s bohatými zkušenostmi z plzeňské fakultní nemocnice Ondřeje Trčku. Ten bude ordinovat v pondělí a v pátek a mimo jiné bude nově ve Stodě provádět i operace štítné žlázy.

„Ambulance ORL má velmi kvalitní a moderní přístrojové vybavení, které umožňuje velký rozsah ORL vyšetření včetně rigidní i flexibilní endoskopie a mikroskopie. Tyto metody začneme využívat mnohem intenzivněji,“ přibližuje novinky ve Stodské nemocnici Ondřej Trčka, lékař s patnáctiletou praxí na klinickém pracovišti.

Pomocí sonografických vyšetření v kombinaci s laboratoří a například cytologickým vyšetřením se zrychlí a zpřesní diagnostika, ať už nově vzniklých nebo i dlouho se vyskytujících útvarů v oblasti obličeje, hlavy a krku. Konkrétně může jít o uzlinový syndrom, patologii slinných žláz nebo štítné žlázy včetně metastáz v uzlinách, záněty či cystické útvary.

„Odhalíme problém a nabídneme nejefektivnější řešení respektive nasměřujeme pacienta k účinné léčbě, včetně operativní. Řadu zákroků budu provádět ve spolupráci s chirurgickým oddělením přímo tady ve Stodě, přičemž nabídneme velmi krátké čekací termíny v řádech dnů až týdnů. Specializované výkony pak budeme řešit ve spolupráci s vyššími pracovišti ORL,“ doplnil Trčka s tím, že ve Stodu bude provádět například chirurgickou léčbu kožních nádorů v oblasti obličeje, operace onemocnění štítné žlázy a další.

Ve zkušebním provozu už je ve Stodské nemocnici vyvolávací systém, který má zjednodušit a zpřehlednit příchod a odbavení pacientů v ambulancích. Zapojeno je do něj zatím zhruba polovina ordinací a ambulantních pracovišť. Pacientům, kteří by měli s jeho použitím problémy, je k dispozici pracovnice recepce, která jim ochotně pomůže. Využití systému je v připojených ambulancích nezbytné. 

Ladislav Sivák absolvoval už 365 odběrů krevní plazmy a plánuje další.
Před injekcí se zamkl na záchodě. Teď má Plzeňan na kontě 365 odběrů

„Stávalo se, že pacienti nevěděli, do jakých dveří mají přesně vstoupit nebo v jakém pořadí přišli. Zejména, pokud bylo v čekárnách více lidí, docházelo občas i k drobným konfliktům. Zároveň se čekající třeba báli dojít si pro pití nebo do prodejny s občerstvením, když nevěděli, kolik osob čeká před nimi,“ vysvětluje důvody zavedení systému hlavní sestra nemocnice Drahoslava Letáková s tím, že odbavovací systém by měl pomoci těmto věcem předcházet.

Pacientovi po použití sytému vyjede lísteček s pořadovým číslem a zároveň s informací, kolik pacientů čeká do stejné ordinace před ním. I přesto ale zůstává v platnosti pravidlo, že konečné pořadí pacientů určuje například na základě závažnosti zdravotních potíží lékař. „Vždy bude u akutních ambulancí upřednostněn pacient ve vážném zdravotním stavu, což zjišťuje sestra, která pravidelně vychází z ordinace. Nebo u specializovaných ambulancí dokáže vyvolávací systém upřednostnit pacienta, který je objednán na konkrétní čas před neobjednaným,“ doplňuje náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar.