Hejtmanství fungují téměř sedmnáct let, za dva týdny půjdeme popáté volit jejich představitele. Oč se hraje, co vše pod Plzeňský kraj spadá? Mnoho oblastí kraj ovlivňuje nepřímo (životní prostředí, ekonomiku) a hospodaří s rozpočtem přesahujícím čtyři miliardy Kč.

Doprava a silnice

Kraj spravuje silnice 2. a 3. třídy a financuje jejich rekonstrukce a opravy – v Plzeňském kraji jich je téměř 4600 km. V posledních letech na opravy přispívá i stát, kraj do rekonstrukcí posílá ročně částku blížící se miliardě korun. Naopak o dálnice a silnice 1. třídy se stará stát.

Hejtmanství také u Českých drah objednává osobní a spěšné vlaky; rychlíkové spoje a jejich počet a trasy řeší stát. Plzeňský kraj je i objednavatelem regionálních autobusů, městské linky si řeší jednotlivé městské radnice.

Školství

Zřizovatelem mateřských školek jsou obce, stejně jako základních škol. Hejtmanství zřizuje gymnázia, střední školy a učiliště a rozhoduje o jejich případném slučování. Je ale také zřizovatelem speciálních základních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů a domů dětí a mládeže.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posílá kraji peníze na výplaty zaměstnanců ve školství.

Bezpečnost

Bezpečnost v kraji může hejtmanství ovlivnit jen nepřímo. Poskytuje sice dotace obcím na pořízení kamer, přispívá policii na některé přístroje nebo například na silniční váhy, ale kompetence nemá žádné – nespadá pod něj žádná z policejních složek.

Stejné je to s hasičskými sbory, ze svého rozpočtu však pravidelně podporuje dobrovolné hasiče, jimž přispívá například na pořízení nových aut či vybavení.

Zdravotnictví

Jinak je to s poslední složkou Integrovaného záchranného systému. Plzeňský kraj je zřizovatelem krajské záchranky, provoz všech výjezdových stanovišť (včetně mezd lékařů, sester a dalšího personálu) stojí ročně 240 milionů korun.

Plzeňský kraj provozuje i šest krajských nemocnic akutní péče (Klatovská, Rokycanská, Stodská, Domažlická) a dvě nemocnice následné péče (Horažďovice, Planá). Ročně stojí tyto špitály krajskou kasu více než 200 milionů korun. V roce 2013 dosáhla částka 276 milionů korun, od té doby se částka snižuje na loňských 227 milionů korun. Kvůli úsporám byl založen Zdravotnický holding, který opozice zpravidla kritizuje jako zbytečný.

Sociální oblast

Prostřednictvím hejtmanství jsou rozdělovány dotace od Ministerstva práce a sociálních služeb. Kraj také zřizuje některé domovy pro seniory se zdravotním postižením a domy a centra sociálních služeb. Existují i zařízení zřizovaná charitou či soukromá.

Kultura a cestovní ruch

Plzeňský kraj zřizuje dvanáct kulturních organizací, je mezi nimi Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Muzeum Chodska či Stálá divadelní scéna v Klatovech.

Dotace

Krajský úřad pravidelně rozděluje dotace v mnoha oblastech, stovky milionů jdou na regionální rozvoj, vodohospodářské projekty, kulturu, pro neziskové organizace či kulturní akce.