Loni zdravotnické zařízení nakupovalo léky od více než 200 dodavatelů, písemnou smlouvu však měla pouze se 34 z nich. „Nikdo už ale neuvedl, že 95 procent objemu se týkalo právě 34 dodavatelů,“ zdůraznil ředitel nemocnice Václav Šimánek. Doplnil, že zatímco protokol NKÚ z května byl kladný, tisková zpráva z tohoto týdne je velmi překvapila.

Původní závěr podle ředitele Šimánka obsahoval pouze formální nedostatky, nikoli zásadní výtky. Co se týče nákupu léků, v některých případech je  nemocnice nucena pořizovat medikamenty bez uzavření smlouvy. „Jsme tady od toho, abychom léčili. Pacienty koneckonců nezajímá, jestli je lék vysoutěžený či nikoliv. Dnes už jsou nemocní počítačově gramotní. Zjistí si, zda je lék na českém trhu, pak ho chtějí. Mají na to právo, protože si platí zdravotní pojištění,“ uvedl Šimánek. 

Šéf architektonického studia Ave architekt Václav Ulč s modelem vznikající rezidence Mlýnská strouha.
Architekt Václav Ulč: Nad Plzní nikdy nebylo tolik jeřábů

Vedoucí obchodně-lékárenského odboru plzeňské fakultní nemocnice Alena Dvořáková upozornila na skutečnost, že výběrová řízení někdy trvají i měsíce. Proces mohou zdržet například námitky účastníků na zadávací dokumentaci. Komplikace přichází též v momentě, kdy daný přípravek distribuuje pouze jeden dodavatel, jenž se ovšem nepřihlásí do veřejné zakázky.

Uvedený postup, kdy plzeňská fakultní nemocnice nakupovala potřebné léky bez smlouvy, podpořilo ministerstvo zdravotnictví. Ve vyjádření, jež vydalo jako reakci na závěry NKÚ, mimo jiné prohlásilo, že nad požadavky byrokracie musí občas dostat přednost záchrana lidského života.

Zpráva NKÚ, hodnotící též pražskou Nemocnici na Homolce a FN Ostrava, bude předložena vládě.

České dráhy v Plzni představily i lokomotivu Vectron v novém designu. Cestující ji tady ale vídat nebudou, protože z Prahy bude jezdit do Drážďan, Berlína a Hamburku.
České dráhy představily nový jízdní řád i vlak